Zatrudnienie

Wg stanu na 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wynosiło 28 443 etatów, co oznacza spadek o 721 etatów r/r (w tym w Banku spadek o 842 etaty, głównie w sieci detalicznej, przy wzroście zatrudnienia w spółkach o 121 etatów, m.in. efekt przejęcia spółek KBC TFI oraz Net Fund Administration sp. z o.o.).

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w etatach) 

W trakcie 2017 roku w Banku rozwiązane zostały umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w liczbie 771,6 etatów.

Restrukturyzacja zatrudnienia wynikała w szczególności z następujących przyczyn:

  • reorganizacji w zakresie podziału zadań pomiędzy jednostkami,
  • wzrostu efektywności pracy pracowników Banku,
  • uniwersalizacji stanowisk,
  • zmiany typologii oddziałów,
  • centralizacji zadań prowadzonych dotychczas w biurach terenowych.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA zatrudnia 28,7 tys. pracowników (28,4 tys. w przeliczeniu na pełne etaty). Znaczna część zatrudnienia Grupy Kapitałowej (86%) to pracownicy Banku (24,7 tys. osób). Najliczniejsza grupa wiekowa zarówno w Grupie Kapitałowej, jak i w Banku to 35-45-latkowie (34%). W Grupie Kapitałowej pracownicy w wieku 55+ stanowili ponad 11% ogółu zatrudnionych; w Banku odsetek ten był jeszcze wyższy: prawie 13%.

Przeważającą formą zatrudnienia tak w Grupie Kapitałowej, jak i w Banku była umowa o pracę. Osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne stanowiły w Grupie Kapitałowej mniej niż 14% umów o pracę i umów cywilno-prawnych razem wziętych. W Banku odsetek ten był jeszcze mniejszy: poniżej 11%.

W 2017 r. wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej uległa zmniejszeniu o ponad 800 osób (tj. o mniej niż 3%). Spadek ten w całości wynikał ze zmniejszenia się liczby pracujących w Banku (o ponad 800 osób, tj. o ponad 3%). Odejścia dotyczyły w relatywnie większym stopniu kobiet, co wiązało się m.in. z likwidacją części oddziałów Banku. Wskaźnik fluktuacji w Grupie Kapitałowej wyniósł 16,9% i był nieco niższy dla kobiet niż dla mężczyzn. Wskaźnik fluktuacji w 2017 r. dla pracowników Banku wyniósł 15,3% i był zbliżony dla kobiet i mężczyzn.

Grupa Kapitałowa zatrudniała 277 osób niepełnosprawnych, które stanowiły 1% ogółu zatrudnionych. Z tej liczby 211 niepełnosprawnych było pracownikami Banku; osoby niepełnosprawne stanowiły w Banku 0,9% ogółu zatrudnienia.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej, w tym w Banku (31.12.2017)

 GRUPA KAPITAŁOWAw tym BANK
 Ogółemudział kobiet (%)Ogółemudział kobiet (%)
Zatrudnienie    
Liczba osób28 67375,024 65276,7
Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty28 38875,124 53976,7

Uwaga: Dane dotyczące zatrudnienia nie uwzględniają członków Zarządów podmiotów Grupy Kapitałowej.

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej, w tym w Banku według płci i wieku (31.12.2017)

 < 25 lat25-35 lat35 -45 lat45-55 lat55-65 lat> 65 latŁącznie
GRUPA KAPITAŁOWA
Pracownicy ogółem1 0537 5129 6627 1463 2366428 673
udział w łącznej liczbie pracowników (%)3,826,433,724,711,20,2100,0
Kobiety7565 2976 8795 7702 7811921 502
udział w łącznej liczbie kobiet (%)3,724,932,026,512,80,1100,0
Mężczyźni2972 2152 7831 376455457 171
udział w łącznej liczbie mężczyzn (%)4,130,938,819,26,30,6100,0
w tym BANK
Pracownicy ogółem7625 7708 2906 6823 0895924 652
udział w łącznej liczbie pracowników (%)3,123,433,627,112,50,2100,0
Kobiety5564 1446 0065 4822 6921618 896
udział w łącznej liczbie kobiet (%)2,921,931,829,014,20,1100,0
Mężczyźni2061 6262 2841 200397435 756
udział w łącznej liczbie mężczyzn (%)3,628,239,720,86,90,7100,0

Uwaga: Dane dotyczące zatrudnienia nie uwzględniają członków Zarządów podmiotów Grupy Kapitałowej.

Umowy cywilno-prawne w Grupie Kapitałowej, w tym w Banku (2017)

 GRUPA KAPITAŁOWAw tym BANK
Liczba umów cywilno-prawnych4 6472 990
w relacji do łącznej liczby umów o pracę i umów cywilno-prawnych (%)13,810,8

Uwagi: 1 Dane dotyczące zatrudnienia nie uwzględniają członków Zarządów podmiotów Grupy Kapitałowej. 2 Liczba umów cywilno-prawnych dotyczy łącznej liczby umów w 2017 r.; liczba umów o pracę według stanu na 31.12.2017.

Rotacja pracowników w Grupie Kapitałowej, w tym w Banku w 2017 r.

 GRUPA KAPITAŁOWAw tym BANK
 Ogółemudział kobiet (%)Ogółemudział kobiet (%)
Pracownicy nowo zatrudnieni    
Liczba osób4 14571,23 08072,5
Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty3 83171,63 03972,7
Pracownicy, którzy odeszli    
Liczba osób4 97174,13 90977,7
Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty4 71675,43 87777,8
Bilans    
Liczba osób-826--829-
Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty-886--837-
Wskaźnik fluktuacji (%)    
Ogółem16,9-15,3-
Kobiety16,6-15,4-
Mężczyźni17,7-15,1-

Pracownicy niepełnosprawni w Grupie Kapitałowej, w tym w Banku (31.12.2017)

 OgółemUdział kobiet (%)udział w zatrudnieniu ogółem (%)
GRUPA KAPITAŁOWA
Pracownicy niepełnosprawni   
Liczba osób27775,51,0
Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty26975,90,9
w tym BANK
Pracownicy niepełnosprawni   
Liczba osób21179,10,9
Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty20879,20,8
 

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej