List Prezesa Zarządu Banku

Zbigniew JagiełłoSzanowni Państwo,

mam przyjemność przedstawić kolejne roczne sprawozdanie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Naszą tradycją jest raportowanie dobrych wyników i tej tradycji w 2017 roku pozostaliśmy wierni. Był to bardzo pozytywny czas zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla PKO Banku Polskiego. Tempo wzrostu PKB, napędzane głównie przez inwestycje, przyspieszyło na przełomie 2017 i 2018 roku do poziomu 5 proc, a z badań wynika, że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorstwa z optymizmem patrzą w przyszłość.

Strategia banku jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym kraju dlatego realizując naszą misję „Wpieramy Polskę i Polaków” konsekwentnie dostarczamy klientom nowoczesne rozwiązania finansowe adekwatne do ich potrzeb i ambicji zwiększając jednocześnie skalę biznesu i wypracowując solidne, najwyższe w sektorze bankowym zyski. Efektem naszych działań jest zarówno wzrost sumy bilansowej, liczby klientów jak i kapitalizacji giełdowej – na koniec 2017 roku wartość rynkowa PKO Banku Polskiego sięgnęła 55 mld zł, co czyni z banku najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zysk netto wypracowany w 2017 roku przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego przekroczył 3,1 mld zł i był wyższy o 8 proc. niż w 2016. Rygorystyczna kontrola kosztów pozwoliła na spadek wskaźnika C/I do poziomu 46 proc, a ostrożne zarządzanie ryzykiem pozwoliło obniżyć wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości do 5,5 proc. przy jednoczesnym spadku kosztu ryzyka do poziomu 71 pb.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 297 mld zł , co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.  Skala działania ma odzwierciedlenie w udziałach rynkowych w kluczowych segmentach rynku finansowego. Grupa ma wiodącą pozycję na rynku depozytów (17,9 proc.) i kredytów (17,7 proc.), rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.).

Nasze ambicje wykraczają jednak zdecydowanie poza bycie największym. Dlatego dominującym motywem strategii rozwoju PKO Banku Polskiego jest cyfrowa transformacja, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów. To klucz, dzięki któremu zachowując pozycję lidera branży zmieniamy największy bank w Polsce i regionie w zwinnie działającą organizację skupioną na potrzebach i wyprzedzającą oczekiwaniach klientów. Służą temu m.in. innowacyjne rozwiązania budowane we współpracy ze środowiskiem technologicznych startupów, silny rozwój kanałów mobilnych oraz zaawansowana analityka danych. Dzięki temu nie tylko wzmacniamy relacje z dotychczasowymi, ale także zyskujemy coraz więcej nowych klientów, szczególnie wśród młodszych pokoleń. W 2017 roku liczba klientów wzrosła o 300 tys., a liczba prowadzonych rachunków bieżących przekroczyła 7 mln sztuk.

Klientów przyciąga do banku m.in. możliwość łatwego dostępu i zarządzania swoimi finansami z poziomu telefonu komórkowego, którą daje nasza flagowa, a zarazem najpopularniejsza w kraju, aplikacja bankowości mobilnej IKO, systematycznie wzbogacana o nowe funkcje. Aktywowało ją już 2,3 mln użytkowników, a ich liczba dynamicznie wzrasta, podobnie jak skala dokonywanych transakcji. IKO zostało uznane za najlepszą bankową aplikacją mobilną na świecie w rankingu brytyjskiego magazynu Retail Banker International, wyprzedzając aplikacje takich gigantów jak Bank of America, Capital One, czy JP Morgan.

Nasze kanały zdalne wykorzystujemy także do upowszechniania cyfrowych usług administracji publicznej. Dziś z poziomu serwisu bankowości elektronicznej nasi klienci bez wychodzenia z domu mają możliwość wnioskowania o świadczenia rodzicielskie, dostęp do danych o ubezpieczeniach społecznych, rozliczania podatku dochodowego czy wreszcie jednoczesnej rejestracji działalności gospodarczej i zakładania rachunku firmowego. W 2017 roku liczba Profili Zaufanych założonych przez klientów w iPKO i Inteligo przekroczyła 200 tys.,  a liczba wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+ niemal 180 tys. PKO Bank Polski był w tej dziedzinie prekursorem. Dzięki naszemu zaangażowaniu także inne polskie banki zaczęły masowo udostępniać ten rodzaj usług, wykorzystując doświadczenie sektora w zdalnym uwierzytelnianiu tożsamości klientów, co otworzyło całkowicie nowy rozdział w rozwoju e-administracji.

Działamy przede wszystkim w Polsce, jednak nasi klienci, zwłaszcza korporacyjni  oczekują od nas wsparcia w postaci finansowania oraz doradztwa nie tylko w kraju, ale także na rynkach zagranicznych. To naturalna konsekwencja coraz liczniejszych, udanych prób ekspansji polskich przedsiębiorstw .Dlatego jednym z ważnych elementów naszej strategii jest rozwój bankowości międzynarodowej i transakcyjnej. W 2017roku rozpoczął działalność oddział PKO Banku Polskiego w Republice Czeskiej. Placówka w Pradze jest już drugim, po działającym od grudnia 2015 roku we Frankfurcie nad Menem, oddziałem Banku za granicą. Mimo krótkiej historii oba zagraniczne oddziały korporacyjne osiągnęły już planowaną dochodowość, stwarzając obiecujące perspektywy rozwój tego segmentu naszej działalności. W ubiegłym roku naszym klientom firmowym udostępniliśmy także internetową Platformę Wsparcia Eksportu. To złożone narzędzie analityczne z aktualnymi danymi gospodarczymi i pogłębionymi raportami, a zarazem kompendium wiedzy o poszczególnych rynkach i branżach, szczególnie cenne dla firm, które dopiero planują ekspansję zagraniczną.

Rozwój naszej Grupy Kapitałowej z zasady ma charakter organiczny i dokonuje się przez ciągłe doskonalenie poszczególnych linii biznesowych. Jednak w sprzyjających okolicznościach, dynamizujemy go poprzez selektywne przejęcia, stanowiące wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy. Taki charakter miał w 2017 roku zakup 100 proc. udziałów ZenCard Sp. z o.o, startupu oferującego zaawansowane narzędzia i wsparcie przy konstruowaniu programów lojalnościowych. Już w pierwszym roku funkcjonowania w Grupie PKO Banku Polskiego, spółka przygotowała dwa duże projekty z ogólnopolskimi sieciami handlowymi. Natomiast od początku 2018 roku technologia ZenCard została udostępniona klientom firmowym banku, dzięki czemu zyskali oni proste i łatwo dostępne rozwiązanie, którego celem jest zwiększenie sprzedaży, a jednocześnie stworzenie przez wykorzystujące je firmy własnych baz lojalnych klientów. Rozwiązanie to sprzyja także upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego w Polsce.

W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa przejęła także KBC TFI SA, które w najbliższych miesiącach zostanie połączone z PKO TFI SA. Oba towarzystwa na koniec roku zarządzały łącznie aktywami wartymi blisko 30 mld zł. Ich fuzja dodatkowo przyspieszy dotychczasowy, dynamiczny rozwój PKO TFI SA,  które już teraz jest liderem segmentu funduszy detalicznych.

Opisane powyżej projekty zrealizowane w 2017 roku to tylko niewielki odsetek z bogatej gamy wydarzeń i inicjatyw raportowanych w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej. Pozwalają one jednak z optymizmem patrzeć w przyszłość naszej organizacji. Stanowią bowiem niezaprzeczalne dowody, że PKO Bank Polski stojąc na solidnych biznesowych fundamentach, wkroczył w setny rok swojej działalności ze świeżą energią i determinacją do podejmowania kolejnych wyzwań. Pozostając wierni swojej misji, stale podsycamy nasz apetyt na przyszłe sukcesy, których beneficjentami będą zarówno nasi akcjonariusze, klienci, pracownicy, jak i cała polska gospodarka.

 

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu
PKO Banku Polskiego