Model kreowania wartości

Kapitał
ludzki

Kapitał ludzki

 1. Ponad 24,7 tys. pracowników
 2. Kobiety: 76,7%
 3. Wyższe wykształcenie: 72,8%
 4. Grupa wiekowa 35-55: 60,7%
 5. Obowiązujący Kodeks etyki
Kapitał
społeczny

Kapitał społeczny

 1. Silna marka PKO Bank Polski SA
 2. Reputacja: Bank ze 100-letnią historią
 3. Budżet sponsorski
 4. Budżet charytatywny (prawie 18 mln PLN) – Fundacja PKO Banku Polskiego
 5. Aktywne relacje ze wszystkimi interesariuszami
Kapitał
finansowy

Kapitał finansowy

 1. Aktywa: 278 mld PLN (Bank)
 2. Kapitały własne: 36 mld PLN
Kapitał
naturalny

Kapitał naturalny

 1. Zasoby paliw, gazu, energii elektrycznej, wody, papieru
Kapitał
intelektualny

Kapitał intelektualny

 1. Kapitał organizacyjny
  • zintegrowany model biznesowy w ramach Grupy Kapitałowej
  • polityki, procedury
  • Strategia 2016-2020
 2. Zasoby IT
 3. Potencjał tworzenia innowacyjnych produktów
Kapitał
wytwórczy

Kapitał wytwórczy

 1. 14 podmiotów zależnych bezpośrednio
 2. Gęsta sieć oddziałów (1937 oddziałów i agencji)

Nasza aktywność

Kredyty i pożyczki
Inwestycyjne papiery wartościowe
Instrumenty finansowe
Należności od banków
Inne usługi

Nasza aktywność

Kredyty i pożyczki
Inwestycyjne papiery wartościowe
Instrumenty finansowe
Należności od banków
Inne usługi

Nasze zasoby

Depozyty
Kapitały
Papiery dłużne
Zobowiązania wobec banków
Inne: ludzie , IT, sieć

Nasze zasoby

Depozyty
Kapitały
Papiery dłużne
Zobowiązania wobec banków
Inne: ludzie , IT, sieć

Nasze priorytety

Relacje z klientami
Optymalizacja zarządzania kapitałem
Wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej
Regulacje i cyberbezpieczeństwo
Transformacja cyfrowa

Nasze priorytety

Relacje z klientami
Optymalizacja zarządzania kapitałem
Wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej
Regulacje i cyberbezpieczeństwo
Transformacja cyfrowa

Kapitał
ludzki

Kapitał ludzki

 1. Ponad 58 tys. uczestników szkoleń organizowanych przez Bank (średnio 2 szkolenia na 1 pracownika)
 2. Ponad 146 tys. uczestników szkoleń e-learningowych
 3. 1165 uczestników szkoleń katalogowych
 4. 4,9% wzrost świadczeń pracowniczych
  • 98% pracowników objętych dodatkową opieką medyczną
  • 71% pracowników objętych PPE
  • 16% pracowników korzystających z kart do obiektów sportowych
 5. 16% pracowników należących do związków zawodowych
 6. Przeciętne wynagrodzenie: 6 040 PLN
 7. Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn
  • oddziały: znacznie powyżej średniej krajowej (84%)
   • dyrektorzy: 95%
   • kierownicy: 96%
   • pozostali pracownicy: 91%
  • pozostałe jednostki: poziomy zbliżone do średniej krajowej (84%)
   • dyrektorzy: 84%
   • kierownicy: 84%
   • pozostali pracownicy: 75%
 8. Skargi pracowników
  • 7 skarg dot. mobiingu, w tym 4- odrzucone w postępowaniu wyjaśniającym, 3 – w toku rozpatrywania
  • 1 skarga dot. dyskryminacji
Kapitał
społeczny

Kapitał społeczny

 1. 9,5 mln klientów detalicznych, blisko 15 tys. klientów korporacyjnych i inwestycyjnych
 2. 96% klientów zadowolonych z serwisu internetowegoiPKO
 3. 94% klientów zadowolonych z aplikacji mobilnej IKO
 4. 87% klientów wysoko oceniających pracę konsultantów Contact Center
 5. Szeroka edukacja, w tym finansowa
 6. 294 tys. kont PKO Konto Dziecka
 7. 152 tys. kont SKO Konto dla Ucznia
 8. 321 projektów sponsorskich
 9. 513 projektów charytatywnych
 10. 184 tys. uczestników sponsorowanych biegów
 11. 1365 aktywnych wolontariuszy spośród pracowników Banku
 12. 830 l krwi w ramach Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa
 13. 6150 dzieci – uczestników Integracyjnych Spotkań Mikołajkowych
 14. Ponad 2,6 mld PLN zapłaconych podatków
 15. Społeczny charakter udzielonych kredytów:
  • blisko 10% kredytów udzielonych podmiotom gospodarczym i publicznym z sektorów o charakterze społecznym (administracja publiczna, zdrowie, kultura i rozrywka)
  • 4,8 tys. kredytów MdM
  • 847 mln PLN w ramach preferencyjnych kredytów studenckich
 16. 4,1 tys. - średniomiesięczna liczba publikacji na temat Banku
Kapitał
finansowy

Kapitał finansowy

 1. Solidna pozycja kapitałowa: 18,62% współczynnik kapitału Tier 1
 2. Wartość dla akcjonariuszy: 2,8 mld PLN zysku netto (3,1 mld PLN zysk netto Grupy Kapitałowej)
 3. Wzrost przychodów: 11,2 mld PLN wynik na działalności biznesowej
 4. Wysoka efektywność działania: 44,8% wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)
Kapitał
naturalny

Kapitał naturalny

 1. Zużycie
  • gazu: 1689 tys. m3 (-7%)
  • oleju opalowego: 404 (-6%)
  • węgla: 43 t (+8%)
  • paliwa: 2683 tys. l (+1%)
  • energii elektrycznej: 74 948 kWh (-8%)
  • papieru: 500 tys. ryz (-7%)
 2. Wytworzone odpady inne niż komunalne: 850 t (+9%)
 3. Finansowanie
  • JST (w tym, projektów proekologicznych): 11,4% łącznego finansowania podmiotów gospodarczych i publicznych (kredyty i dłużne papiery wartościowe)
  • inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zagospodarowywanie odpadów i rekultywację: 0,9% łącznego finansowania podmiotów gospodarczych i publicznych
  • sektora wydobywczego w malejącym zakresie: 1,9% portfela kredytowego podmiotów gospodarczych i publicznych wobec 2,3% na koniec 2016r.
Kapitał
intelektualny

Kapitał intelektualny

 1. Bezpieczeństwo środków i danych klientów Banku
 2. Program akceleracji start-upów
 3. Innowacyjne rozwiązania:
  • BLIK polski standard płatności mobilnych
  • 3,8 mln osób aktywnie korzystających z bankowości internetowej
  • ponad 2 mln użytkowników mobilnej aplikacji IKO
  • serwis transakcyjny PKO Junior
  • start-up fintech
  • biometria
  • usługi e-administracji (500+, profil zaufany, rejestracja w CEIDG, wniosek o rozliczenie PIT)
Kapitał
wytwórczy

Kapitał wytwórczy

 1. Segment detaliczny (Grupa Kapitałowa):
  • wolumen kredytów: 157 mld PLN
  • wolumen depozytów: 167 mld PLN
 2. Segment korporacyjny i inwestycyjny (Grupa Kapitałowa):
  • wolumen kredytów: 64 mld PLN
  • wolumen depozytów: 49 mld PLN
 3. Udziały Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA:
  • 17,7% w rynku kredytów
  • 17,9% w rynku depozytów
  • 12% w rynku leasingu
  • 14,7% w rynku wtórnym akcji
  • 17,2% w rynku TFI funduszy niededykowanych

Strategia 2016 – 2020

Innowacje i technologie Nowoczesna organizacja Sprawność operacyjna Doskonałość dystrybucyjna Blisko klienta Rozszerzenie modelu biznesowego

W trakcie realizacjiRozszerzenie modelu biznesowego

PKO Bank Polski umocnił pozycję w strategicznym segmencie małych i średnich przedsiębiorstw m.in. poprzez przejęcie Raiffeisen Leasing Polska.

Dynamiczny rozwój organiczny PKO TFI oraz przejęcie KBC TFI wzmocniły pozycję Grupy PKO Banku Polskiego w segmencie funduszy inwestycyjnych. W 2017 roku Grupa osiągnęła wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych przekraczający 50%.

PKO Bank Hipoteczny to obecnie największy i najbardziej aktywny emitent listów zastawnych w Polsce. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych na koniec 2017 r. wynosiła blisko 9 mld zł.

Dowiedz się więcej

W trakcie realizacjiBlisko klienta

Bank podjął działania, które koncentrują się na budowaniu pozytywnych doświadczeń i umacnianiu relacji z klientami. Służyły temu m.in. inicjatywy strategiczne, których celem jest stworzenie klientocentrycznych rozwiązań, ujednolicenie obsługi w różnych kanałach, a także digitalizacja procesów sprzedażowych i obsługowych.

Zarządzanie relacjami z naszymi klientami wspierają inwestycje w nowoczesny CRM będący narzędziem pracy doradców, agentów i Contact Center. Wdrażany CRM dla bankowości korporacyjnej zapewni nową jakość obsługi klientów korporacyjnych.

Wdrożenie modelu biznesowego z odpowiednio dopasowaną ofertą produktową i cenową dla firm to również zadanie nowo utworzonego Centrum Bankowości Przedsiębiorstw. Dedykowany model obsługi pozwoli umocnić pozycję rynkową PKO Banku Polskiego w segmencie przedsiębiorstw o przychodach od  5 do 30 mln zł.

W ramach umacniania relacji z klientami korporacyjnymi i instytucjonalnymi, PKO Bank Polski udostępnił nowoczesny serwis transakcyjny iPKO biznes, który oprócz odświeżonej szaty graficznej, zyskał nowe funkcje. Uzupełnieniem serwisu jest aplikacja mobilna dla korporacji. Wdrożony został również system cashpoolingu wielowalutowego, jako pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

Nowopowstały oddział w Czechach, jako kolejna po Frankfurcie placówka poza granicami naszego kraju, rozszerza możliwości w nawiązywaniu relacji biznesowych przez klientów Banku.

Dowiedz się więcej

W trakcie realizacjiDoskonałość dystrybucyjna

Aplikacja IKO i ponad 2 miliony 300 tysięcy jej użytkowników to dowód, że wdrożone przez PKO Bank Polski nowoczesne rozwiązania cyfrowe spełniają oczekiwania klientów. W rankingu aplikacji mobilnych miesięcznika Retail Banker International, IKO zajęło pierwsze miejsce spośród aplikacji oferowanych przez 100 banków z całego świata.

PKO Bank Polski uruchomił projekt „Oddziałów laboratoryjnych”, dzięki któremu możliwe jest przetestowanie w środowisku rzeczywistym innowacyjnych rozwiązań służących usprawnieniu obsługi klienta w placówkach Banku.

Trwają prace pilotażowe w ramach wdrożenia nowego formatu oddziałów Banku. Obejmuje on m.in. rewitalizację aranżacji oddziałów, testowanie nowych rozwiązań technologicznych usprawniających obsługę klientów, a także identyfikację klientów i autoryzację transakcji.

Budowa nowej Rotundy w Warszawie wkroczyła w kolejny etap. Stalowy szkielet zwieńczony belkami ułożonymi w charakterystyczny zygzak jest już gotowy.

Dowiedz się więcej

W trakcie realizacjiSprawność operacyjna

Uruchomiono projekt związany z digitalizacją procesów sprzedażowych i obsługowych, który realizowany jest w ramach trzech strumieni: paperless, kanały, automatyzacja-robotyka. W projekcie wykorzystane zostaną tzw. „zwinne” metodyki pracy. Adaptacja rozwiązań paperless przyczynia się do istotnych oszczędności kosztów zużycia papieru i wzmacnia wizerunek organizacji przyjaznej środowisku.

Bank inwestuje w nowoczesną analitykę danych oraz kompetencje Big Data, jak również rozpoczął budowę innowacyjnej platformy informatycznej wspierającej procesy analityczne w Banku, której celem jest rozwiązywanie realnych wyzwań biznesowych.

Dowiedz się więcej

W trakcie realizacjiNowoczesna organizacja

PKO Bank Polski SA otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2017 w branży bankowość. Wysoko ocenione zostały praktyki oraz rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

W 2017 roku realizowane były duże projekty szkoleniowo-rozwojowe. Wdrożono Nowy Model Partnerstwa Biznesowego, a także dedykowany Contact Center HR dla pracowników Banku.

Dowiedz się więcej

W trakcie realizacjiInnowacje i technologie

PKO Bank Polski usprawnia procesy obsługi klientów. Nowoczesne rozwiązania dają możliwość prowadzenia biznesu bez wychodzenia z domu. Klienci Banku mogą teraz rejestrować firmę w CEIDG poprzez bankowość elektroniczną iPKO. To pierwsze tego typu wdrożenie na polskim rynku i jednocześnie przełom w usługach e-administracji.

Bank ściśle współpracuje z administracją rządową upowszechniając usługi e-Państwa, będące ułatwieniem dla milionów obywateli i firm. Nowe możliwości to „profil zaufany”, dzięki któremu można uzyskać uwierzytelniony dostęp do serwisów administracji publicznej.

Bank nieustannie inwestuje w innowacje i technologie. Programy akceleracyjne start-upów „Let’s Fintech with PKO Bank Polski”, rozwiązania biometryczne, czy bezpośrednia inwestycja w start-up Zencard, to przykłady działań w tym kierunku.

Klienci PKO Banku Polskiego uzyskali możliwość wymiany walut za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO z wykorzystaniem nowo uruchomionego „Kantoru internetowego” PKO Banku Polskiego.

Bank, jako pierwsza polska instytucja finansowa, rozpoczął testy rozwiązania w technologii blockchain.

Dowiedz się więcej

Rozszerzanie modelu biznesowego

Rynek

Powiększenie zasięgu rynkowego
 • Przejęcia krajowe
  • Monitoring rynku
  • Potencjalne cele akwizycji będą zależeć od sytuacji właścicieli banków i ich strategii wobec utrzymania swojego zaangażowania w Polsce
  • Obniżone wyceny banków z uwagi na środowisko niskich stóp procentowych, zmiany regulacyjne, problem walutowych kredytów hipotecznych, wolniejszy wzrost rynku
  • Bieżące spowolnienie trendów konsolidacyjnych, ale spodziewana dalsza konsolidacja sektora w dłuższym terminie
 • Efekty synergii
  • W ramach Grupy Kapitałowej Bank zapewni wsparcie operacyjne i kapitałowe oraz dystrybucję
  • Realizacja synergii w ramach Grupy Kapitałowej
 • Wzmocnienie pozycji
 • Uzupełnienie sieci dystrybucji
 • Wzmocnienie kompetencji

Zagranica

Rozwój zagraniczny wspierający ekspansję klientów
 • Kierunki wyznaczone potrzebami klientów
  • Wsparcie kierowane z Polski
  • Przedstawicielstwa
  • Oddziały zagraniczne
  • Akwizycje
 • Osiągnięcie pozycji nr 1 w bankowości korespondenckiej
  • Rozszerzenie zagranicznej infrastruktury rozliczeniowej umożliwiającej efektywny transfer środków z/do każdego kraju na świecie (z uwzględnieniem obowiązujących restrykcji i umów międzynarodowych
  • Profesjonalna obsługa banków zagranicznych i krajowych, w tym pełnienie roli banku-korespondenta w rozliczeniach międzynarodowych, rozszerzenie wachlarza walut
 • Wsparcie eksportu i ekspansji polskich firm
  • Rozwój instrumentów zabezpieczających klientów Banku przed ryzykami związanymi z eksportem i ekspansją zagraniczną:
   • ograniczanie ryzyk w handlu zagranicznym
   • ograniczanie ryzyk rynkowych
  • Finansowanie zagranicznej działalności klientów Banku w oparciu o długotrwałe lokalne relacje z klientem oraz wsparcie w zakresie eksportu w ramach obowiązujących programów rządowych

Alianse

 • Platformy lojalnościowe
  • Stworzenie platform lojalnościowych dostarczających wybranym segmentom klientów dodatkową wartość, np. w postaci zniżek na codzienne zakupy
  • Partnerstwo z firmami z branży detalicznej, odzieżowej, paliwowej, pocztowej itp., które byłyby zainteresowane rozwojem swoich kanałów sprzedaży we współpracy z Bankiem
 • Otwarte API
  • Pogłębienie i rozszerzenie współpracy z klientami korporacyjnymi oraz MŚP
  • Współpraca z instytucjami publicznymi typu ZUS, US w ramach rozwiązań ePaństwa
  • Współpraca z dostawcami niszowych usług dodanych
 • Partnerstwo strategiczne
  • Nawiązanie relacji biznesowych z mniejszymi firmami z branży finansowej, okołofinansowej i technologicznej
  • Inwestycje w wybrane spółki fintech w celu zdobycia pozycji lidera rozwiązań technologicznych

Innowacje

 • Płatności
  • Rozwój aplikacji BLIK i sieci akceptantów
  • Monitoring trendów i identyfikacja potencjalnych partnerów fintech
 • eTożsamość (eIdentity)
  • Promowanie koncepcji eTożsamości z wiodącą rolą Banku w ekosystemie
  • Wspieranie Państwa i samorządów w finansowaniu i wdrażaniu eTożsamości
  • Poszukiwanie partnerów strategicznych do współpracy
 • Rynki kapitałowe
  • Wzrost uproduktowienia klientów MŚP i korporacyjnych produktami inwestycyjnymi
  • Rozwój produktów dla klientów operujących za granicą (m.in. zarządzanie ryzykami: stóp procentowych i walutowym)
 • Wealth management
  • Nowy model oferowania produktów inwestycyjnych, oszczędnościowych i ubezpieczeniowych
  • Doradztwo z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów (roboadvisory)
  • Narzędzia wspierające planowanie oszczędności na każdym etapie życia klienta
 • Internet rzeczy, Blockchain
  • Analiza trendów, w tym możliwości wykorzystania sensorów, nośników danych oraz WiFi w rozwiązaniach dla klientów. Stworzenie aplikacji na smartwatch
  • Analiza możliwości zastosowania Blockchain

Dane finansowe

Kurs akcji w 2017 roku

Kurs na początek roku28,14 zł
Kurs na koniec roku44,31 zł
Maksimum44,73 zł
Minimum28,14 zł
8 606 mln PLN Wynik z odsetek
2 969 mln PLNWynik z prowizji i opłat
-5 784 mln PLN Koszty działalności
3 104 mln PLN Zysk netto
9,0 % ROE Netto
1,1 % ROA Netto
3,3 % Marża odsetkowa
46,0 % C/I
17,37 % Łączny współczynnik kapitałowy
296 912 mld PLN Aktywa
205 628 mld PLN Kredyty
218 800 mld PLN Depozyty
36 256 mld PLN Kapitały własne
5,5 % Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości
0,71 % Koszty ryzyka

Wydarzenia

2017.01.26

PKO Bank Polski zainwestował w start-up fintechowy i ułatwi polskim MŚP tworzenie programów lojalnościowych

Czytaj więcej
Corporate
2017.01.31

PKO Bank Polski liderem w wykorzystaniu środków z Funduszu Gwarancyjnego POIG dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Czytaj więcej
Business
2017.02.06

PKO Bank Polski poprzez oddział w Niemczech sfinansował przejęcie niemieckiej firmy przez polską spółkę

Czytaj więcej
Business
2017.03.01

1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - wspieramy edukację historyczną

Czytaj więcej
CSR
2017.03.02

Zmiana polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A.

Czytaj więcej
Corporate
2017.03.06

Raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2016

Czytaj więcej
Financial Data
2017.03.13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A.

Czytaj więcej
Corporate
2017.03.14

PKO Bank Polski we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) i Polskim Standardem Płatności (PSP) wprowadził nowy rodzaj płatności w urzędach i e-urzędach przelewem inicjowanym za pomocą kodu BLIK z aplikacji IKO.

Czytaj więcej
Business
2017.03.15

W serwisach transakcyjnych iPKO i Inteligo jest już dostępna opcja składania wniosku PIT-WZ.

Czytaj więcej
Corporate
2017.03.22

Finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - wspieramy młodych

Czytaj więcej
CSR
2017.03.24

Druga emisja listów zastawnych denominowanych w euro buduje strategiczną pozycję PKO Banku Hipotecznego jako regularnego emitenta na rynku europejskim

Czytaj więcej
Business
2017.03.28

Nowoczesna bankowość dla korporacji i samorządów z nowym iPKO biznes

Czytaj więcej
Business
2018.03.20

PKO Bank Polski współautorem sukcesu kolejnej emisji polskich euroobligacji

Czytaj więcej
Corporate
2017.04.03

Oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego w Czechach rozpoczyna działalność

Czytaj więcej
Business
2017.04.06

W PKO Banku Polskim młodzi otwierają konto co 20 sekund

Czytaj więcej
Business
2017.04.19

Nowy lider rynku – fuzja PKO Leasing i Raiffeisen-Leasing Polska

Czytaj więcej
Corporate
2017.04.25

PKO Bank Hipoteczny z sukcesem uplasował kolejną benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln złotych

Czytaj więcej
Business
2017.04.28

Sąd zarejestrował połączenie spółek leasingowych z grupy PKO Banku Polskiego

Czytaj więcej
Corporate
2017.05.19

„Razem widzimy więcej” - najnowsza kampania bankowości korporacyjnej w PKO Banku Polskim

Czytaj więcej
Business
2017.05.22

Raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2017 r.

Czytaj więcej
Financial Data
2017.05.24

PKO Bank Polski liderem na rynku kart płatniczych!

Czytaj więcej
Business
2017.05.31

PKO Bank Polski partnerem wchodzącego do Polski akceleratora MassChallenge - jednego z największych globalnych akceleratorów dla start-upów

Czytaj więcej
Business
2017.06.01

PKO TFI liderem na rosnącym rynku funduszy inwestycyjnych

Czytaj więcej
Business
2017.06.05

PKO Bank Polski - Strategiczny Mecenas Roku 2017 Filharmonii Narodowej

Czytaj więcej
CSR
2017.06.22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. – I część obrad

Czytaj więcej
Corporate
2017.06.26

Wsparcie polskich firm w ekspansji zagranicznej – strategiczna współpraca PKO Banku Polskiego i KUKE

Czytaj więcej
Business
2017.07.03

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego udostępnił bezpłatną usługę doradztwa inwestycyjnego

Czytaj więcej
Business
2017.07.10

Stanowiska samoobsługowe - nowość dla klientów w oddziałach PKO Banku Polskiego

Czytaj więcej
Business
2017.07.18

Kolejna emisja euroobligacji PKO Banku Polskiego

Czytaj więcej
Financial Data
2017.07.19

PKO Bank Polski testuje pionierską platformę do weryfikacji dokumentów w technologii blockchain

Czytaj więcej
Financial Data
2017.07.19

40 proc. małych i średnich firm wybiera PKO Bank Polski.

Czytaj więcej
Financial Data
2017.07.20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. – II część obrad

Czytaj więcej
Corporate
2017.07.28

Wystawa „1000 pamiątek…”!

Czytaj więcej
CSR
2017.08.07

IKO - bankowość mobilna numer 1 w Polsce

Czytaj więcej
Business
2017.08.18

PKO Bank Polski wspiera osoby poszkodowane w nawałnicach

Czytaj więcej
CSR
2017.08.22

„Dużo dobrego za zero” – nowa kampania Konta dla Młodych w PKO Banku Polskim

Czytaj więcej
Business
2017.08.23

Nowa emisja obligacji podporządkowanych PKO Banku Polskiego

Czytaj więcej
Financial Data
2017.08.28

Raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2017 r.

Czytaj więcej
Financial Data
2017.09.09

Grupa PKO Banku Polskiego przejmie KBC TFI

Czytaj więcej
Corporate
2017.09.11

PKO Masowe Wypłaty dostępne również w bankomatach PKO Banku Polskiego

Czytaj więcej
Business
2017.09.13

PKO Bank Polski zapewni międzynarodową obsługę finansową Grupie Kapitałowej ORLEN

Czytaj więcej
Business
2017.09.16

3. PKO Bieg Charytatywny - wybiegaliśmy razem posiłki dla dzieci

Czytaj więcej
CSR
2017.09.18

NOWA ROTUNDA – wmurowanie kamienia węgielnego

Czytaj więcej
Corporate
2017.09.20

„Moja firma jest tam, gdzie ja” – nowa oferta PKO Banku Polskiego dla firm

Czytaj więcej
Business
2017.09.27

Innowacyjny długopis cyfrowy w oddziałach PKO Banku Polskiego

Czytaj więcej
Business
2017.09.27

IX Festiwal Filmowy NNW „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” z PKO Bankiem Polskim

Czytaj więcej
CSR
2017.10.19

Emisja euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

Czytaj więcej
Financial Data
2017.10.30

ZenCard z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego rozpoczyna ekspansję zagraniczną

Czytaj więcej
Corporate
2017.11.13

Raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2017 r.

Czytaj więcej
Financial Data
2017.11.14

Przelewy Express Elixir dostępne już w serwisie transakcyjnym Inteligo

Czytaj więcej
Business
2017.11.21

Ponad 7 mln kont osobistych i 841 tys. kart kredytowych – PKO Bank Polski liderem rynku

Czytaj więcej
Business
2017.11.21

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego Mistrzami Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym

Czytaj więcej
CSR
2017.11.22

Rusza nowy serwis iPKO biznes i aplikacja mobilna dla korporacji

Czytaj więcej
Business
2017.11.29

Platforma Wsparcia Eksportu – najnowsze rozwiązanie PKO Banku Polskiego dla firm

Czytaj więcej
Business
2017.11.29

„Wyspiański” w magicznym Krakowie

Czytaj więcej
Business
2017.11.30

PKO Bank Polski numerem 1 w finansowaniu polskiej gospodarki

Czytaj więcej
Business
2017.11.30

PKO Bank Polski z sukcesem zrealizował cele uczestnictwa w Marguerite

Czytaj więcej
Business
2017.12.06

#2milionyIKO

Czytaj więcej
Business
2017.12.07

Najlepsze start-upy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej rozwiną skrzydła w Polsce

Czytaj więcej
CSR
2017.12.12

KBC TFI przejęte przez Grupę PKO Banku Polskiego

Czytaj więcej
Corporate

Brak wydarzeń w tym miesiącu dla wybranej kategorii

Nagrody

50 największych banków w Polsce

Kolejny rok z rzędu PKO Bank Polski SA zwyciężył w rankingu Miesięcznika Finansowego BANK - „50 największych banków w Polsce".

Czytaj więcej

Filar budżetu

Dziennik Rzeczpospolita uhonorował PKO Bank Polski SA nagrodą Filar Budżetu za ubiegłoroczne wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatku CIT.

Czytaj więcej

Diamenty Top Industry

PKO Bank Polski SA jest najlepszym bankiem finansującym polską gospodarkę i zdobywcą nagrody w tej kategorii w konkursie Diamenty Top Industry.

Czytaj więcej

PKO Bank Polski SA wśród najbardziej pożądanych pracodawców

W 7. edycji badania Antal „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów” PKO Bank Polski SA zajął drugie miejsce w branży bankowość.

Czytaj więcej

Mobile Trends Awards 2016

PKO Bank Polski SA został uhonorowany statuetką Mobile Trends Awards 2016 w kategorii bankowość mobilna za aplikację IKO (autorska aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego SA, która stała się podstawą budowy międzybankowego standardu płatności mobilnych BLIK).

Czytaj więcej

IKO numerem 1 w Polsce

Aplikacja IKO PKO Banku Polskiego SA w trzech największych sklepach: Google Play, App Store oraz Windows Phone Store uzyskała ponad 100 tysięcy ocen jej użytkowników – klientów PKO Banku Polskiego SA i Inteligo – i pierwsze miejsce wśród aplikacji bankowości mobilnej.

Czytaj więcej

SAP Innovation Award 2017

PKO Bank Polski SA otrzymał SAP Innovation Award 2017 za BEHEX – rozwiązanie Big Data służące do zbierania i analizowania zachowań użytkowników aplikacji bankowości mobilnej IKO.

Czytaj więcej

Złoty Bankier 2016

W 8. edycji rankingu Złoty Bankier PKO Bank Polski SA zdobył statuetkę w kategorii kredyt hipoteczny za kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny, który był bezkonkurencyjny pod względem dostępności, kosztów, warunków nadpłaty zadłużenia oraz okresu kredytowania.

Czytaj więcej

Najlepsze Contact Center

Contact Center PKO Banku Polskiego SA pozostaje niekwestionowanym liderem obsługi w sektorze bankowym.

Czytaj więcej

Marka Marek

PKO Bank Polski SA jest najczęściej i najlepiej opisywaną w mediach instytucją sektora bankowego - wynika z badania Top Marka.

Czytaj więcej

The Best Annual Report

Już po raz piąty Raport Roczny PKO Banku Polskiego za 2016 rok został uhonorowany nagrodą specjalną „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny - The Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Czytaj więcej

Najlepszy broker w regionie CEE

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA zwyciężył kategorii Top Broker for CEE w konkursie CEE Capital Markets Awards.

Czytaj więcej

Bankowy Menedżer Roku 2016

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA, zwyciężył w konkursie Bankowy Menedżer Roku 2016, organizowanym przez redakcję Gazety Bankowej.

Czytaj więcej

Nagroda Lesława A. Pagi

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA otrzymał Nagrodę Lesława A. Pagi. Został uhonorowany za zaangażowanie w rozwój krajowej gospodarki i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce.

Czytaj więcej

Award for Excellence

Redakcja „The Covered Bond Report” uhonorowała PKO Bank Hipoteczny SA nagrodą Award for Excellence w kategorii Pioneer.

Czytaj więcej