Wyniki finansowe i osiągnięcia

front-page

Rozwój działalności biznesowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2017 roku oraz osiągane wyniki finansowe potwierdziły pozycję lidera polskiej bankowości. Wartość rynkowa PKO Banku Polskiego SA przekroczyła 55 mld PLN na koniec 2017 roku, co oznacza, że Bank jest najcenniejszą krajową spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.