Nagrody i wyróżnienia

W 2017 roku Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA przyznano liczne nagrody i wyróżnienia. Docenione zostały działania społeczne spółek Grupy Kapitałowej, innowacyjne usługi i produkty, doskonała jakość obsługi klienta, kilkukrotnie wyróżniono kadrę managerską Banku, doskonałe wyniki finansowe oraz całokształt działalności Banku i spółek Grupy Kapitałowej.

Dynamiczny rozwój i doskonałe wyniki finansowe 

50 największych banków w PolsceKolejny rok z rzędu PKO Bank Polski SA zwyciężył w rankingu Miesięcznika Finansowego BANK - „50 największych banków w Polsce". Ranking tworzony jest przez niezależnych analityków rynkowych, którzy na podstawie danych finansowych banków za poprzedni rok, oceniają pozycję rynkową instytucji finansowych na tle całego sektora bankowego.
Lider Polskiej Bankowości  PKO Bank Polski SA według danych z raportu „Polska bankowość w liczbach” opracowanego przez PRNews.pl i Bankier.pl jest niekwestionowanym liderem polskiej bankowości, m.in. pod względem liczby klientów, wydanych karty debetowych. Zajmuje też pierwsze miejsce w sektorze pod względem bankowości mobilnej i internetowej. Dostęp do bankowości internetowej ma 8,8 mln klientów, czyli ponad 28% wszystkich klientów polskich banków z dostępem do tej usługi, a aplikacja IKO na koniec 2017 roku miała ponad 2 mln aktywacji.
Gwiazdy Bankowości 2017  PKO Bank Polski SA zajął pierwsze miejsce w kategorii struktura biznesu w rankingu „Gwiazdy bankowości”, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Zwycięstwo zapewnił mu doskonały wynik w zakresie wartości udzielonych kredytów i złożonych depozytów. Z kolei PKO Bank Hipoteczny był pierwszy w kategorii banki specjalistyczne i zajął pozycję lidera pod względem wolumenu wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych. Partnerem merytorycznym rankingu była firma PwC.
Book of ListsWedług rankingu Book of Lists 2017/2018 przygotowywanego przez magazyn Warsaw Business Journal, PKO Bank Polski SA po raz kolejny został liderem kategorii banki w Polsce. Book of Lists to to największa i najdłużej – od ponad 20 lat – obecna na polskim rynku wydawniczym publikacja biznesowa, która w formie rankingów prezentuje najlepiej prosperujące firmy z różnych sektorów biznesu w Polsce. Co roku, są w nim wyróżniane najlepsze, największe i najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa.
Filar budżetu  Dziennik Rzeczpospolita uhonorował PKO Bank Polski SA nagrodą Filar Budżetu za ubiegłoroczne wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatku CIT. Bank jest największym jego płatnikiem wśród instytucji finansowych i drugim spośród wszystkich firm w rankingu. W 2016 roku odprowadził do budżetu państwa ok. 2,5 mld zł. W ciągu ostatnich trzech lat Bank zapłacił 5,2 mld zł podatków, w tym CIT-u łącznie ponad 2,6 mld zł. Nagroda Filar Budżetu stanowi element corocznego rankingu największych firm w polskiej gospodarce - „Lista 500”.
Skarb NarodowyW I edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia PKO Bank Polski SA, został doceniony za zaangażowanie w repolonizację banku Pekao S.A. i zwyciężył w kategorii skarb narodowy. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia to wyróżnienia dla najlepszych przedsiębiorstw, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej, angażują się w działalność charytatywną, prospołeczną i ekologiczną.
Mistrz SprzedażyW konkursie BGK na Lidera Sprzedaży Gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG, PKO Bank Polski SA zdobył tytuł Mistrza Sprzedaży za najwyższą kwotę udzielonych gwarancji. Tym samym wykorzystał najwięcej środków z limitu gwarancji de minimis spośród 10 banków uczestniczących w programie. W konkursie wyróżniono także sprzedawców, którzy udzielili kredytów objętych najwyższą kwotą gwarancji ze środków FG POIG. Wśród laureatów znalazła się Agnieszka Lorek, Doradca Klienta Korporacyjnego w Regionalnym Centrum Korporacyjnym PKO Banku Polskiego SA w Ciechanowie.

Wyróżnione działania w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Nagroda gospodarcza Prezydenta RPPKO Bank Polski SA, w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP, został wyróżniony w kategorii odpowiedzialny biznes. Kapituła doceniła aktywne działania na rzecz wzrostu gospodarczego kraju i poprawę jakości życia społecznego, szczególnie za inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój, odpowiadające na zróżnicowane potrzeby rynku, sprzyjające pracownikom i ich rodzinom oraz służące lokalnej społeczności. To już kolejne wyróżnienie w konkursie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W 2012 roku Bank był nominowany w kategorii ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu. Rok później został jej zwycięzcą, otrzymał też nominację w kategorii innowacyjność. Nagrodą wyróżniane są firmy, które wnoszą znaczący wkład w rozwój krajowej gospodarki, budując pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na całym świecie oraz stanowią wzór dla innych.
Diamenty Top IndustryPKO Bank Polski SA jest najlepszym bankiem finansującym polską gospodarkę i zdobywcą nagrody w tej kategorii w konkursie Diamenty Top Industry. Kapituła doceniła aktywność Banku w finansowaniu strategicznych sektorów polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju start-upów technologicznych oraz działania na rzecz promocji kraju, jako centrum rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Celem konkursu organizowanego przez Executive Club jest nagradzanie spółek i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny wyróżniają się na polskiej scenie przemysłowej i osiągnęli sukces w nowej rzeczywistości technologicznej i gospodarczej.
Laur Studencki 2016Kapituła samorządu studenckiego Uniwersytetu Śląskiego przyznała PKO Bankowi Polskiemu SA Laur Studencki 2016 w kategorii Instytucja przyjazna studentom. Nagroda jest wyrazem uznania za aktywność Banku w życiu akademickim Śląska. Przede wszystkim za zaangażowanie – finansowe oraz pracowników – w program edukacyjny „Ekonomia na bank, którego celem jest wsparcie studentów i doktorantów w rozwijaniu umiejętności w zakresie ekonomii i finansów, w tym korzystania z usług oraz produktów finansowych.
Strategiczny Mecenas RokuPKO Bank Polski SA został uhonorowany statuetką Strategicznego Mecenasa Roku 2017 Filharmonii Narodowej w Warszawie. Otrzymał ją za wspieranie jej działalności artystycznej (sezonu artystycznego 2016/2017), przyczyniając się do występów najwybitniejszych artystów. Bank od kilkunastu lat współpracuje z Filharmonią Narodową w Warszawie. Od pięciu lat jest jej Mecenasem Strategicznym.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin W X edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin – którego ideą jest promowanie najlepszych przedsiębiorców i organizacji wspierających rozwój gospodarczy miasta, aktywnie inwestujących w Lublinie i transferujących nowe rozwiązania na lokalny rynek – PKO Bank Polski SA otrzymał wyróżnienie w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”.

PKO Bank Polski SA liderem wśród pracodawców

Solidny Pracodawca Roku 2017  PKO Bank Polski SA otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2017 w branży bankowość. Kapituła 15. edycji programu doceniła przede wszystkim oferowane przez Bank warunki pracy, politykę szkoleniową, możliwości rozwoju i pozapłacowe benefity. Uznanie zyskały także system motywacyjny, społeczna odpowiedzialność biznesu i employer branding. Oprócz Banku tytuł otrzymał też PKO Leasing SA. Program Solidny Pracodawca Roku to prestiżowy, ogólnopolski, projekt badawczy w dziedzinie HR, którego celem jest uhonorowanie najlepszych pracodawców, rzetelnych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Kapituła bierze pod uwagę również zewnętrze i wewnętrze opinie o instytucji i jego kulturze organizacyjnej.
PKO Bank Polski SA wśród najbardziej pożądanych pracodawcówW 7. edycji badania Antal „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów” PKO Bank Polski SA zajął drugie miejsce w branży bankowość. Został doceniony przede wszystkim za styl zarządzania, innowacyjność oraz kulturę organizacyjną. O przyznaniu tytułu zadecydowały głosy ponad 3 tys. specjalistów i menedżerów z całego kraju reprezentujących różne branże.
Biznes TOP 100 Universum GlobalPKO Bank Polski SA jest pierwszą polską instytucją komercyjną wybieraną jako miejsce do pracy przez studentów. W rankingu Biznes TOP 100 Universum Global Bank znalazł się wśród najlepszych pracodawców w Polsce. Universum Global co roku sporządza ranking najlepszych pracodawców na świecie. W badaniu uczestniczyło 27,6 tysiąca młodych ludzi z 64 krajowych uczelni. Na podstawie ich opinii wyłoniono 100 najlepszych pracodawców w naszym kraju.
Pracodawca RokuKolejny raz PKO Bank Polski SA zdobył tytuł Pracodawcy Roku w badaniu międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Zajął wysoką, piątą pozycję i był jedyną polską firmą w pierwszej piątce. W jubileuszowej 25. edycji rankingu wzięli udział studenci z ponad 30 uczelni wyższych w Polsce. Wśród najważniejszych czynników wyboru pożądanego pracodawcy wskazywali oni m.in.: dobrą atmosferę, warunki finansowe, satysfakcję z wykonywanej pracy. Istotna była dla nich także jasna ścieżka kariery, kryteria awansu oraz możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego.
Nominacja Programu TalentyW konkursie EB Kreator, w kategorii wewnętrzna kampania employer branding, PKO Bank Polski SA został wyróżniony i otrzymał nominację za Program Talenty. Ideą Programu było zapewnienie pracownikom możliwości wykorzystania potencjału zawodowego poprzez wsparcie w intensywnym rozwoju, doskonaleniu kompetencji niezbędnych do realizacji strategii Banku, czyli innowacyjności i zarządzania w sieci sprzedaży oraz zachęcenie ich do budowania kariery w Banku. Organizatorem konkursu EB Kreator jest GoldenLine, jeden z wiodących serwisów rekrutacyjnych.

PKO Bank Polski SA Liderem nowoczesnych technologii

Mobile Trends Awards 2016PKO Bank Polski SA został uhonorowany statuetką Mobile Trends Awards 2016 w kategorii bankowość mobilna za aplikację IKO (autorska aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego SA, która stała się podstawą budowy międzybankowego standardu płatności mobilnych BLIK). Nagrody Mobile Trends Awards już po raz szósty zostały przyznane dla najlepszych rozwiązań mobilnych. Wyboru dokonała Kapituła Konkursowa, w skład której weszli eksperci ze świata IT i z dziedziny mobile, ale głos mieli również Internauci.
IKO numerem 1 w PolsceAplikacja IKO PKO Banku Polskiego SA w trzech największych sklepach: Google Play, App Store oraz Windows Phone Store uzyskała ponad 100 tysięcy ocen jej użytkowników – klientów PKO Banku Polskiego SA i Inteligo – i pierwsze miejsce wśród aplikacji bankowości mobilnej. Od prawie 2 lat liczba gwiazdek dla IKO nie spada poniżej 4,5 na 5 możliwych. Wysoka ocena aplikacji jest tym bardziej wymierna, iż jest to średnia z ponad 100 000 opinii klientów z całej Polski.
SAP Innovation Award 2017PKO Bank Polski SA otrzymał SAP Innovation Award 2017 za BEHEX – rozwiązanie Big Data służące do zbierania i analizowania zachowań użytkowników aplikacji bankowości mobilnej IKO. Komisja konkursowa złożona z ekspertów spółki SAP doceniła innowacyjność projektu i doskonałe połącznie bankowego know-how z technologią SAP.
BAI Global Innovation AwardsW międzynarodowym konkursie dla instytucji finansowych BAI Global Innovation Awards, PKO Bank Polski SA został nagrodzony w kategorii przełomowa współpraca. Uznanie jury zyskał projekt udostępniania usług e-administracji w serwisach bankowości elektronicznej oraz innowacyjne podejście, dzięki któremu klienci mają dostęp do zupełnie nowych usług mogą m.in. szybko i wygodnie korzystać z usług e-administracji. BAI Global Innovation Awards to jeden z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych konkursów dla firm z sektora finansów. Jego organizatorem jest Bank Administration Institute (BAI). PKO Bank Polski SA nagrodę za projekt udostępniania usług e-administracji w serwisach bankowości elektronicznej otrzymał wspólnie z Bankiem Millennium.
Lider 2016Kapituła konkursu technologicznego Lider 2016 wyróżniła PKO Bank Polski SA za autorski projekt Fabryka Ofert, doceniając innowacyjność rozwiązania służącego do analizy potrzeb klienta, automatycznego generowania spersonalizowanych ofert i ich dystrybucji we wszystkich kanałach sprzedaży. Celem konkursu, organizowanego przez Gazetę Bankową, jest nagrodzenie firm i instytucji z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych oraz innowacyjnych technologii.
Portfel Roku WPROST 2017 W III edycji konkursu Portfel Roku, organizowanego przez tygodnik Wprost, PKO Bank Polski SA zwyciężył w kategorii bezpieczeństwo. Jury doceniło działania Banku na rzecz zapewnienia milionom Polaków prostego i bezpiecznego dostępu do usług finansowych, stosowanie nowych technologii w systemach bezpieczeństwa oraz edukację klientów. To już trzecie zwycięstwo Banku w tym konkursie. W ubiegłym roku otrzymał tytuł „Bank dla klienta indywidualnego”, a w 2015 roku za najlepszą uznano jego ofertę private banking. Celem konkursu jest promocja instytucji finansowych oferujących najciekawsze, nowe na rynku produkty i usługi finansowe oraz uhonorowanie liderów sektora.

Najlepsze produkty i usługi

Złoty Bankier 2016  W 8. edycji rankingu Złoty Bankier PKO Bank Polski SA zdobył statuetkę w kategorii kredyt hipoteczny za kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny, który był bezkonkurencyjny pod względem dostępności, kosztów, warunków nadpłaty zadłużenia oraz okresu kredytowania. Bank został również doceniony za najlepsze i najbardziej ergonomiczne kanały elektroniczne – iPKO i IKO. Zyskał także uznanie internautów – został wiceliderem głosowań na spot reklamowy (Dużo za zero), komunikacje w social mediach oraz akcję charytatywną (PKO Bieg Charytatywny). Bardzo dobre noty zyskała również sprawność Contact Center. Złoty Bankier to największy ranking oceniający usługi i produkty bankowe w Polsce. Wyznacza on kierunek rozwoju polskiej bankowości wskazując banki, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe, a ich produkty i usługi są odpowiedzią na oczekiwania oraz potrzeby klientów. Organizatorami rankingu są: Bankier.pl i Puls Biznesu.
Lider Comperia Stars 2016PKO Bank Polski SA zwyciężył w kategorii kredyty hipoteczne w projekcie Comperia Stars 2016. Oferowany przez Bank kredyt Własny Kąt hipoteczny wygrał aż w 7 z 12 miesięcznych zestawień przygotowywanych przez portal Comperia.pl. W ramach projektu Comperia Stars 2016 comiesięcznej analizie poddawano wybrane produkty finansowe m.in.: kredyty hipoteczne, gotówkowe, lokaty, rachunki oszczędnościowe. O kryteriach doboru produktów decydowali klienci banków. Zwyciężyły firmy, których produkty najczęściej triumfowały w danej kategorii.
Laur Pośredników Finansowych PKO Bank Polski SA, w II edycji Konkursu o Laur Pośredników Finansowych, zdobył nagrodę w kategorii dla banków – kredyty hipoteczne. Jest ona wyrazem uznania pośredników finansowych zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dla oferty oraz stosowanych przez Bank standardów współpracy a także sprawności i przejrzystości procesów sprzedaży kredytów hipotecznych.
Quality Recognition AwardAmerykański Bank JP Morgan przyznał PKO Bankowi Polskiemu SA dwa prestiżowe wyróżnienia Quality Recognition Award. Bank został nagrodzony za najwyższą jakość operacji międzybankowych w dolarze. Quality Recognition Award wręczana jest od 1997 roku kluczowym klientom banku JP Morgan, którzy osiągają najwyższy poziom obsługi operacyjnej. Dodatkowym kryterium jest wysoka liczba zrealizowanych transakcji międzybankowych.
Laur CESSIO 2017PKO Bank Polski SA był najlepszy wśród wierzycieli pierwotnych z sektora bankowego w V edycji konkursu Laur CESSIO. Wysoko oceniono proces przetargowy, wycenę portfela wierzytelności, projekt umowy na jego sprzedaż, a także przejrzystość oferty, jej kompleksowość oraz obsługę posprzedażową. Laur CESSIO to inicjatywa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, której celem jest promocja najlepszych praktyk, wzmacnianie potencjału i perspektyw rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami, a także umacnianie zaufania stron kontraktów na sprzedaż wierzytelności.
Oferta PKO TFI w czołówce rankingów Analiz OnlinePakiet Emerytalny PKO TFI był drugi zarówno w Rankingu IKE, jak i IKZE opracowanych przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online. Analitycy wysoko ocenili przede wszystkim efektywność funduszy oferowanych w ramach programów oraz dostęp do specjalnych kategorii jednostek, z konkurencyjnymi opłatami za zarządzanie.
Lider sprzedaży gwarancji de minimisPKO Bank Polski SA został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego tytułem Lider sprzedaży gwarancji de minimis za największy udział w łącznej wartości udzielonych gwarancji od początku funkcjonowania programu (marzec 2013). PKO Bank Polski SA od początku istnienia programu obsłużył ponad 20% przedsiębiorców (35 tys. klientów) korzystających z de minimis, utrzymując w każdym roku pozycję lidera sprzedaży. Łącznie udzielił gwarancji na ok. 8,9 mld zł, wygenerował ponad 16 mld zł akcji kredytowej.
Najlepsze Contact CenterContact Center PKO Banku Polskiego SA pozostaje niekwestionowanym liderem obsługi w sektorze bankowym. W XV fali badania infolinii ARC Rynek i Opinia uzyskało ocenę na poziomie 97,7 punktów na 100 możliwych, znacznie powyżej średniej (79,2) dla wszystkich 12 banków uczestniczących w badaniu. Contact Center Banku już po raz 12 znalazł się na podium tego badania, w tym po raz 11. na pierwszym miejscu. Konsultanci PKO Banku Polskiego SA uzyskali wysokie oceny, m.in. za obsługę merytoryczną, profesjonalizm, uprzejmość i zaangażowanie. Wysokie noty Contact Center uzyskało także w badaniu kontaktu mailowego. Za czas udzielenia odpowiedzi zdobyli 29,4 punktów na 30.

Silna marka

Marka Marek  PKO Bank Polski SA jest najczęściej i najlepiej opisywaną w mediach instytucją sektora bankowego - wynika z badania Top Marka. Zyskał najwięcej punktów za liczbę i zasięg publikacji. Analiza objęła informacje zamieszczane w prasie, Internecie i mediach społecznościowych. W analizowanym okresie (lipiec 2016 - czerwiec 2017 roku), na temat PKO Banku Polskiego SA ukazało się ponad 770 tys. informacji w mediach i na portalach internetowych. Również ekwiwalent reklamowy (Advertising Value Equivalency) dla wszystkich publikacji, w których przywoływany był Bank okazał się najwyższy wśród banków i wyniósł ponad 230 mln zł. Celem przygotowywanego przez miesięcznik Press i firmę Press-Service Monitoring Mediów zestawienia, jest wyłonienie marek najbardziej popularnych w prasie oraz mediach internetowych.
Najsilniejsza Marka FinansowaPKO Bank Polski SA jest niezmiennie najmocniejszą marką branży finansowej w Polsce. Potwierdza to wynik 14. edycji prestiżowego rankingu „Najcenniejszych i Najmocniejszych Polskich Marek 2017” dziennika Rzeczpospolita, gdzie oceniane były rynkowa rozpoznawalność, popularność produktów, a przede wszystkim wartość marki. Marka Banku została wyceniona na 2,7 mld złotych. PKO Bank Polski SA jest trzecim najbardziej wartościowym brandem w kraju. W rankingu biorą udział tylko te marki, które powstały w Polsce, bez względu na kraj pochodzenia jej obecnego właściciela.
SuperbrandsW XII edycji plebiscytu Superbrands Polska, PKO Bank Polski SA uhonorowany został tytułami Superbrands 2018 oraz Superbrands Polska Marka 2018 i znalazł się jednocześnie w trójce najbardziej polecanych banków. Otrzymane wyróżnienia są potwierdzeniem siły marki, zaufania i uznania jakości. O przyznaniu tytułów Superbrands zadecydowali konsumenci w ramach największego, niezależnego badania marek w Polsce. Kluczowe kryterium brane pod uwagę to polecanie marki. Badanie obejmujące prawie 2 tys. marek konsumenckich realizował instytut ARC Rynek i Opinia.
Kreatura dla kampanii PKO Banku Polskiego SAW XXI edycji konkursu niezależnej kreacji w reklamie Kreatura, kampania produktu PKO Konto dla Młodych #Miłość Mamy Za Zero zwyciężyła w kategorii Digital – projekty z blogerami i vlogerami. Konkurs niezależnej polskiej kreacji Kreatura jest organizowany przez Media&Marketing Polska. Jego celem jest wyróżnienie i uhonorowanie twórców polskiej sztuki reklamowej. Projekty oceniane są pod kątem oryginalności i innowacyjności pomysłu oraz ponadprzeciętnej jakości wykonania. W tym roku jury oceniło aż 132 prace.
Wyróżniony spot PKO Banku Polskiego SASpot reklamowy Miłość mamy za zero z udziałem Martina Stankiewicza z kampanii PKO Banku Polskiego SA do PKO Konta dla Młodych, został wyróżniony przez serwis Nowy Marketing, jako jeden z najlepszych filmów walentynkowych. Reklama poruszyła miliony internautów. Jej motywem przewodnim jest sonda uliczna przeprowadzana przez Martina Stankiewicza, jednego z najpopularniejszych przedstawicieli polskiej vlogosfery.

Wzorowa komunikacja z rynkiem

Lider Badania Relacji InwestorskichPKO Bank Polski SA zwyciężył w badaniu relacji inwestorskich spółek z WIG30, przeprowadzonym wśród inwestorów indywidualnych przez Gazetę Giełdy Parkiet oraz Izbę Domów Maklerskich. Ze średnią oceną na poziomie 4,4 pkt (w skali od 1 do 6) Bank zajął pozycję lidera w rankingu ocen inwestorów indywidualnych oraz czytelników Parkietu.
Transparentna spółka rokuPKO Bank Polski SA został uhonorowany tytułem „Transparentna spółka roku 2016” z indeksu WIG20 w rankingu komunikacji spółek publicznych z rynkiem przygotowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy Parkiet. Uzyskał wysoką ocenę za sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego. Ranking „Transparentna spółka roku” to inicjatywa adresowana do spółek publicznych z WIG 20, 40 i 80. Jego celem jest ocena transparentności firm, a powstaje na podstawie badania ankietowego.
The Best Annual ReportJuż po raz piąty Raport Roczny PKO Banku Polskiego za 2016 rok został uhonorowany nagrodą specjalną „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny - The Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Został uznany za modelowy przykład wzorowej komunikacji z rynkiem. Kapituła konkursu w kategorii banki i instytucje finansowe przyznała Bankowi najwyższą liczbę punktów (91,88 na 100 pkt.). Bank został też wyróżniony za najlepsze sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, któremu kapituła przyznała 29 pkt. na 30 możliwych.
Złote SzpaltyPKO Bank Polski otrzymał dwie Złote Szpalty w konkursie Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku. Nagrodzono projekt „PKO Bank Polski. Biegajmy razem” w kategorii Content marketing – sport, za komercyjną kampanię o charakterze charytatywnym, angażowanie pracowników i dobrą oprawę PR. Z kolei kampania „#zkopyta” promująca Cavaliadę była bezkonkurencyjna w kategorii Kampania social mediowa jako autonomiczny projekt. Jury doceniło ją za zaangażowanie wolontariuszy, dotarcie do grupy docelowej i nienachalną promocję marki. Szpalty Roku to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska. Jego celem jest promowanie standardów w tworzeniu projektów content marketingowych
Dwa pierwsze miejsca w konkursie AgapeWydawnictwa PKO Banku Polskiego edukacyjny kwartalnik dla najmłodszych Brawo Bank w wersji rozszerzonej rzeczywistości AR i drukowany magazyn dla pracowników Nasz Bank z wydaniem specjalnym Strategia 2020 – zdobyły pierwsze miejsca w swoich kategoriach (najlepszy biuletyn zewnętrzny elektroniczny oraz projekt jednorazowy biuletyn drukowany) w tegorocznym konkursie biuletynów firmowych agencji Agape. Oceniając zgłoszenia jury brało pod uwagę cele, adresata i wizerunek. A także język, redakcję tekstów, atrakcyjność wizualną i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Działalność maklerska

Lider obrotów na rynku akcji i obligacjiDom Maklerski PKO Banku Polskiego SA zajął w listopadzie pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW z udziałem na poziomie 10,83 proc. Licząc od początku roku był wiceliderem obrotów na rynku akcji GPW z udziałem 9,52 proc. W listopadzie był też liderem na rynku obligacji, jego udział w tym segmencie sięgnął 39,92 proc. Miał też największy udział w obrotach opcjami 32,90 proc.
Najlepszy broker w regionie CEEDom Maklerski PKO Banku Polskiego SA zwyciężył kategorii Top Broker for CEE w konkursie CEE Capital Markets Awards. Międzynarodowe jury doceniło jego ofertę skierowaną do inwestorów oraz wkład w rozwój rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej. CEE Capital Markets Awards zostały rozdane już po raz trzeci. Ich celem jest zwrócenie uwagi globalnych inwestorów na dynamicznie rozwijające się firmy i gospodarkę regionu Europy Środkowo-Wschodniej i docenienie inwestorów instytucjonalnych.
Aktywni uczestnicy rynku kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych i KDPW, podsumowując 2016 rok na giełdzie, uhonorowały PKO Bank Polski SA oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA nagrodami. DM został nagrodzony za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst oraz za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi. PKO Bank Polski SA zdobył pierwszą nagrodę w kategorii najwyższa wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2016 roku.
Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2017Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA uzyskał najwyższe noty w aż sześciu z siedmiu kategorii, które oceniali inwestorzy w ankietach Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2017. Docenili oni dostęp do informacji i notowań, rynków zagranicznych i rachunków IKE/IKZE, ofertę edukacyjną oraz jakość analiz i rekomendacji. Wysokie noty uzyskała także jakość obsługi bezpośredniej, funkcjonalność platformy internetowej oraz profesjonalizm pracowników. Jako jedyny w stawce uzyskał ocenę powyżej 4 pkt. To kolejne zwycięstwo DM PKO Banku Polskiego SA w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów. Od 2010 roku żadne z biur maklerskich nie zwyciężyło w rankingu aż trzykrotnie.
Najlepsi Analitycy GiełdowiPiotr Łopaciuk i Artur Iwański z Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA zajęli kolejno pierwsze i drugie miejsce w rankingu najlepszych analityków giełdowych organizowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet. Łącznie, analitycy Domu Maklerskiego, zajęli 9 miejsc na podium w klasyfikacjach sektorowych, a cały zespół analityków zajął drugie miejsce. Wyboru dokonali zarządzający TFI, OFE i asset management. Ocenie poddanych zostało w sumie 133 specjalistów.

Najlepsi specjaliści na rynku

Bankowy Menedżer Roku 2016Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA, zwyciężył w konkursie Bankowy Menedżer Roku 2016, organizowanym przez redakcję Gazety Bankowej. Laureata konkursu wybiera jury, biorąc pod uwagę m.in. skuteczność w zarządzaniu, wyniki finansowe, przestrzeganie zasad dobrej konkurencji. Liczy się też głos konkurentów, którzy oceniają kandydatów nominowanych do nagrody. Dla Zbigniewa Jagiełły to już trzecia nagroda w tym konkursie – Bankowym Menedżerem Roku został również w 2015 i 2012 roku.
Najwyżej wyceniony menedżer na GPWZbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA jest liderem rankingu Martis Consulting „Wycena polskich menedżerów TOP 30 edycja 2017”. Jego wartość oszacowano na 521 mln zł. Model szacowania wartości menedżerów dla spółek został oparty o trzy kluczowe czynniki: dynamikę kursu akcji, dynamikę EBITDA oraz ocenę kompetencji menedżera. Ranking wartości osób kierujących spółkami notowanymi na polskiej giełdzie w tym roku miał pierwszą edycję. Badaniem objęto prezesów największych spółek notowanych na GPW z indeksów WIG20 i mWIG40.
Nagroda Lesława A. PagiZbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA otrzymał Nagrodę Lesława A. Pagi. Został uhonorowany za zaangażowanie w rozwój krajowej gospodarki i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Nagrodą im Lesława A. Pagi wyróżniani są biznesmeni, działacze gospodarczy i publiczni, wizjonerzy, ludzie dynamiczni i skuteczni w działaniu, promujący wzorce kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartego na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych oraz zawodowych.
Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków PolskichPiotr Mazur, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA odpowiedzialny za Obszar Zarządzania Ryzykiem został uhonorowany Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich. Otrzymał go za wkład w rozwój i bezpieczeństwo funkcjonowania krajowej bankowości. Medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich otrzymali również: Piotr Galas, dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego oraz Paweł Bizoń z Departamentu Klienta Sektora Publicznego. Wyróżnienia przyznano za wkład w rozwój sektora bankowego, wzmacniający krajową gospodarkę.
Lider Prognoz WalutowychZespół Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego SA pod kierownictwem dyrektora Mariusza Adamiaka zajął 1. miejsce w rankingu kwartalnych prognoz walutowych Bloomberga. Zespół zwyciężył w kategorii 13 głównych par walutowych oraz w kategorii prognoz walut G10. W rankingu brano pod uwagę odchylenie prognoz od wartości rynkowych oraz zgodność z trendem uwzględniając przy tym datę ich nadesłania.
Ekonomiści PKO Banku Polskiego SA na podiumW rankingu trafności prognoz Parkietu ekonomiści PKO Banku Polskiego SA zajęli drugie miejsca zarówno w kategorii wskaźników makroekonomicznych, jak i rankingu ogólnym. Ich prognozy gospodarcze w I kwartale roku po raz kolejny właściwie przewidywały odczyty najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Zespół głównego ekonomisty Banku Piotra Bujaka, wyróżnił się m.in. celnymi prognozami w zakresie dynamiki wynagrodzeń, podaży pieniądza, cen produkcji, a także WIG20. W konkursie prognostycznym Parkietu biorą udział 23 zespoły ekonomistów z banków, domów maklerskich i TFI.
Security Excellence Award 2017Piotr Kalbarczyk, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informatycznego w PKO Banku Polskim został wyróżniony w konkursie Security Excellence Award 2017. Jury doceniło Piotra Kalbarczyka oraz jego zespół za pełen monitoring zdarzeń i wczesne wykrywanie zagrożeń oraz konsekwentną realizację strategii bezpieczeństwa Banku. Konkurs Security Excellence Award 2017 to wspólna inicjatywa magazynu Computerworld oraz stowarzyszeń ISSA i ISACA - organizacji skupiających profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji.

Nagrody otrzymane przez Spółki Grupy Kapitałowej Banku

Award for Excellence Redakcja „The Covered Bond Report” uhonorowała PKO Bank Hipoteczny SA nagrodą Award for Excellence w kategorii Pioneer. Doceniono pionierską rolę PKO Banku Hipotecznego SA w rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, podkreślając, że „długo oczekiwany debiut listów zastawnych denominowanych w euro wprowadził nową erę w historii polskiego rynku”. Nagrody Award for Excellence przyznawane są instytucjom, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju rynku listów zastawnych.
Lider rynku funduszy inwestycyjnychPKO TFI SA został przez niezależny ośrodek opiniotwórczy Analizy Online ogłoszony liderem wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych pod względem liczby klientów. W I kwartale 2017 roku liczba klientów PKO TFI SA wzrosła o blisko 18 tys. Stanowi to jedną trzecią wszystkich nowych klientów funduszy. Tym samym Towarzystwo wysunęło się na pozycję lidera rynku, równocześnie dystansując drugiego pod względem przyrostu nowych klientów konkurenta.
Lider rynku instrumentów finansowych UEPKO Leasing SA został nagrodzony przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE - polskie centrum kompetencyjne w zakresie instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej, w kategorii Przedsiębiorstw Leasingowych, za najlepsze wyniki w rozwoju tego rynku. PKO Leasing SA jest najefektywniejszym dystrybutorem funduszy unijnych w sektorze przedsiębiorstw leasingowych w Polsce. W perspektywie 2016-2018 uruchomił łącznie 670 mln PLN preferencyjnej akcji leasingowej ze wsparciem unijnym z Europejskiego Funduszy Inwestycyjnego z programów gwarancyjnych COSME oraz Horyzont 2020.
Wysokie miejsca KREDOBANK SA w rankingach na UkrainieW 2017 roku KREDOBANK SA zajmował wysokie miejsca w różnych rankingach na Ukrainie, w tym: pierwsze miejsce w kategorii kredyty hipoteczne i drugie miejsce w kategorii kredyt samochodowy w rankingu „50 wiodących banków Ukrainy” zorganizowanym przez Klub finansowy, drugie miejsce w rankingu „Najlepszy produkt dla Małego i Średniego Biznesu” według magazynu Biznes, tytuł „Banku 2017 roku: za innowacje” przyznany przez MasterCard za osiągnięcia w rozwoju usług płatniczych, drugie miejsce w kategorii „Filar Małego i Średniego Biznesu” w rankingu magazynu Biznes.
Sukcesy ZenCardSpółka ZenCard Sp. z o.o. została doceniona w zakresie innowacyjnej działalności otrzymując Nagrodę Główną Prezesa Rady Ministrów w konkursie startup for export na Impact’17 4.0 Economy. W 2017 roku spółka otrzymała również z nagrodę „Best Startup 2017” na kongresie FutureTech 2017 w Warszawie.
Brązowe EFFIE dla kampanii KredobankuW 12. edycji Effie Awards Ukraine kampania reklamowa KREDOBANK SA „Racjonalne kredyty na emocjonalne potrzeby” zdobyła brązowe Effie i była jedynym nagrodzonym projektem w kategorii finanse i usługi dla biznesu. Doceniono też zespół marketingu KREDOBANK SA uznając go za jeden z najskuteczniejszych. Zdaniem jury na efektywność kampanii produktu spółki wpłynęły personalizacja przekazu i dobór mediów. Szczególną uwagę zwrócono na kreację i nowatorski pomysł. Effie Awards to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów, w którym oceniana jest efektywność kampanii marketingowych. Do tegorocznej, 12. edycji Effie Awards Ukraine wpłynęło ponad 300 zgłoszeń.