Najważniejsze wydarzenia w 2017 r.

Grupa PKO Banku Polskiego SA umacnia swoją pozycję lidera polskiej bankowości, oferując usługi klientom detalicznym i instytucjonalnym już od 98 lat.

Rok 2017 w pigułce:

 1. PKO Bank Polski SA jest najcenniejszą polską spółkę notowaną na GPW. Wartość akcji Banku osiągnęła 55 mld PLN, a cena akcji w ciągu roku wzrosła o ponad 57%.
 2. Grupa Kapitałowa Banku przejęła KBC TFI SA i planuje połączenie nowej spółki z PKO TFI SA, co dodatkowo przyspieszy dotychczasowy, dynamiczny rozwój PKO TFI SA, które już teraz jest liderem segmentu funduszy detalicznych.
 3. PKO Bank Polski SA kontynuował rozwój zagraniczny i utworzył drugi oddział za granicą - oddział korporacyjny w Pradze.
 4. Grupa Kapitałowa Banku powiększyła się o spółkę ZenCard Sp. z o.o., prowadzącą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia w 2017 r.

Rozwój działalności biznesowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2017 roku oraz osiągane wyniki finansowe potwierdziły pozycję lidera polskiej bankowości. Wartość rynkowa PKO Banku Polskiego SA przekroczyła 55 mld PLN na koniec 2017 roku, co oznacza, że Bank jest najcenniejszą krajową spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA realizuje strategię „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, która jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzebę dostosowania się do nowych wyzwań stojących przed sektorem bankowym i polską gospodarką. Kierunek transformacji modelu biznesowego Banku pozostaje ściśle powiązany z dynamicznie postępującą cyfryzacją życia społecznego oraz strategią rozwoju gospodarczego Polski.

Grupa Kapitałowa Banku systematycznie rozwija elektroniczne kanały bankowości i innowacyjność oddziałów

 • Sektor finansowy jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie, a Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA od lat wyznacza w tym zakresie trendy.
 • PKO Bank Polski SA utrzymuje pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce. Liczba aktywacji aplikacji IKO przekroczyła w 2017 roku 2 mln, co oznacza prawie 2-krotny wzrost w skali roku. Aplikacja IKO zajmuje pierwsze miejsce wśród aplikacji bankowości mobilnej w trzech największych sklepach z aplikacjami: Google Play, App Store i Windows Phone Store oraz od ponad 2 lat liczba gwiazdek dla IKO nie spada poniżej 4,5 na 5 możliwych. W marcu 2017 roku IKO zwyciężyło w rankingu aplikacji mobilnych 100 największych banków na świecie prestiżowego brytyjskiego miesięcznika Retail Banker International – okazało się najlepiej ocenianą przez użytkowników aplikacją mobilną.
 • PKO Bank Polski stale doskonali funkcjonalność bankowości elektronicznej. W 2017 roku klienci Banku uzyskali możliwość złożenia poprzez bankowość elektroniczną iPKO wniosku o sporządzenie przez Urząd Skarbowy wstępnego zeznania podatkowego za 2016 rok w formie PIT-37 i złożenie go w imieniu podatnika. Klienci chętnie korzystali z udostępnionych w serwisach transakcyjnych rozwiązań z zakresu e-administracji – liczba Profili Zaufanych założonych przez klientów w iPKO i Inteligo przekroczyła 200 tys., złożono również niemal 180 tys. wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+. Nowe rozwiązania Bank wprowadził także w zakresie płatności w sieci - szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze zakupy przez Internet zapewnia nowa funkcjonalność „Płacę z iPKO”, umożliwiająca wskazanie karty kredytowej jako źródła pokrycia wydatków.
 • Ważną innowacją wprowadzoną przez PKO Bank Polski SA we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową SA (KIR) i Polskim Standardem Płatności Sp. z o.o. (PSP) jest nowy rodzaj płatności w urzędach i e-urzędach - przelewem inicjowanym za pomocą kodu BLIK z aplikacji IKO. Dzięki niemu możliwe jest przyjmowanie płatności w każdym okienku urzędu, bezpośrednio w komputerze urzędnika, który korzysta ze specjalnej aplikacji udostępnianej przez KIR.
 • Bank wprowadził do swoich oddziałów pierwsze stanowiska samoobsługowe. Z kas samoobsługowych mogą skorzystać wszyscy klienci indywidualni i firmowi posiadający karty do rachunku bankowego. Do dyspozycji klientów udostępniono pierwsze stanowiska samoobsługowe: dwa w Warszawie i dwa w Jeleniej Górze.
 • Urządzenia zostały wyposażone w ekrany dotykowe oraz dodatkowe oprogramowanie, które pozwala na realizację bardziej skomplikowanych transakcji niż sama wpłata i wypłata gotówki.
 • Po raz pierwszy w Polsce w oddziałach bankowych prowadzono testy długopisu cyfrowego, dzięki któremu podpisany przez klienta formularz trafia w czasie rzeczywistym do systemów bankowych. PKO Bank Polski SA wraz ze startupem IC Solutions rozpoczął pilotaż IC Pen. Szybszy czas obsługi, redukcja zużywanego papieru i automatyczna cyfrowa archiwizacja – to tylko niektóre z korzyści tego innowacyjnego rozwiązania.
 • Bank wprowadził usługę PKO Masowe Wypłaty umożliwiającą wypłatę świadczeń w formie gotówki. Dotychczas transakcje takie możliwe były jedynie w oddziale Banku lub agencji. Funkcję taką zyskało 3 tysiące bankomatów własnych Banku. PKO Masowe Wypłaty jest usługą skierowaną do firm bądź instytucji, dokonujących wielu jednorazowych wypłat gotówkowych i zdecydowanych na outsourcing tego procesu poza sieć swoich placówek. Usługa oferowana jest również klientom, którzy dokonują powtarzalnych wypłat na rzecz beneficjentów nieposiadających rachunku bankowego lub którzy preferują otrzymywanie gotówki.
 • Platforma lojalnościowa ZenCard została zintegrowana z systemami spółki CEUP eService Sp. z o.o., agenta rozliczeniowego powiązanego kapitałowo z Bankiem, co dało możliwość oferowania usługi dodanej sieciom handlowym. Pierwszym wspólnym projektem ZenCard Sp. z o.o. i CEUP eService Sp. z o.o. była kampania promocyjna dla klientów sieci MAKRO płacących kartą Visa.

Grupa Kapitałowa Banku dzięki bogatej ofercie oraz profesjonalnej obsłudze jest wiodącym partnerem polskiej przedsiębiorczości.

Grupa Kapitałowa Banku oferuje kompleksowe rozwiązania odpowiadając na indywidualne potrzeby firm, uwzględniając ich wielkość, branżę oraz aktualny etap rozwoju. Zapewnia klientom profesjonalne narzędzia, które ułatwiają prowadzenie działalności biznesowej. Analizuje oczekiwania klienta i dostosowuje bieżącą ofertę produktów tak, aby jak najlepiej sprostać rosnącej konkurencji oraz zaspokoić zarówno kredytowe, jak i pozakredytowe potrzeby. W ramach działań podejmowanych w 2017 roku:

 • Bank utworzył automatyczne połączenie z rejestrem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki pobieraniu danych bezpośrednio z CEIDG zakładanie rachunku firmowego zostało uproszczone i przyspieszone.
 • PKO Bank Polski SA i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) podpisały umowę o strategicznej współpracy w obszarze bankowości transakcyjnej. Zawarta umowa umożliwia bezprowizyjne regulowanie rachunków przez odbiorców detalicznych PGNiG w prawie 1,2 tys. oddziałach i 0,8 tys. agencjach PKO Banku Polskiego SA na terenie całego kraju.
 • PKN ORLEN SA i PKO Bank Polski SA podpisały umowę na prowadzenie systemu cash pool, którego nadrzędnym celem jest centralizacja płynności finansowej w międzynarodowej Grupie Kapitałowej ORLEN. Bank zapewni w pierwszym kroku centralizację środków spółek z Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji. System cash pool będzie obejmował bieżącą konsolidację dodatnich i ujemnych sald w głównych walutach wykorzystywanych przez Grupę. Podpisując tak ważną umowę Bank umocnił pozycję lidera w zakresie usług bankowych dla dużych grup kapitałowych.
 • Rozpoczął działalność oddział PKO Banku Polskiego SA w Republice Czeskiej (z siedzibą w Pradze), poprzez który PKO Bank Polski SA chce być bankiem pierwszego wyboru dla polskich spółek działających na rynku czeskim oraz bramą dla czeskich spółek wchodzących na rynek polski. Oddział w Pradze jest drugim, po oddziale PKO Banku Polskiego SA w Republice Federalnej Niemiec (z siedzibą we Frankfurcie nad Menem), oddziałem Banku za granicą.
 • Na rynek trafił wspólny produkt PKO Banku Polskiego SA i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) „Polisa na Świat”, dostępny w placówkach Banku w całej Polsce. Dzięki strategicznej współpracy PKO Banku Polskiego SA i KUKE (Grupa PFR), Bank realizuje wsparcie polskich firm w ekspansji zagranicznej.
 • We wrześniu 2017 roku Bank podpisał umowę na obsługę budżetu województwa pomorskiego. To ósme z szesnastu obsługiwane przez Bank województwo obok kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Bank potwierdził dzięki temu pozycję niekwestionowanego lidera w sektorze usług dla samorządów.
 • Bank uruchomił Platformę Wsparcia Eksportu - kompleksowe narzędzie analityczne z aktualnymi danymi gospodarczymi i analizami, które ułatwia nawiązywanie przedsiębiorcom relacji handlowych na zagranicznych rynkach oraz edukuje i wspiera w zakresie właściwego doboru instrumentów finansowych przydatnych w handlu międzynarodowym, które znajdują się w ofercie Grupy Kapitałowej Banku.
 • Wzrost skali działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA dzięki selektywnemu podejściu do akwizycji

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA efektywnie łączyła dynamiczny wzrost organiczny z selektywnymi akwizycjami, przeprowadzanymi na atrakcyjnych dla grupy i akcjonariuszy warunkach.

 • W IV kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa Banku nabyła 100% akcji w KBC TFI SA, dzięki czemu na koniec 2017 roku umocniła swoją pozycję w segmencie funduszy detalicznych, z udziałem w rynku na poziomie 17,2%. Zgodnie z planami towarzystwa funduszy inwestycyjnych działające w ramach Grupy Kapitałowej Banku zostaną połączone w pierwszej połowie 2018 roku. Dzięki planowanemu połączeniu PKO TFI SA i KBC TFI SA klienci zyskają dostęp do bardziej kompleksowej oferty lokowania swoich oszczędności. Oba towarzystwa na koniec 2017 roku zarządzały aktywami o wartości ponad 29 mld PLN.
 • W I kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa Banku nabyła 100% udziałów spółki ZenCard Sp. z o.o., prowadzącej działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Spółka zbudowała platformę do tworzenia programów rabatowo-lojalnościowych, umożliwiającą jednocześnie wirtualizację kart lojalnościowych. Platforma jest zintegrowana z terminalem płatniczym i pozwala na rezygnację z wielu oddzielnych kart lojalnościowych, czy oddzielnych aplikacji instalowanych na telefonie, na rzecz jednej karty płatniczej klienta, będącej jednocześnie wirtualną kartą lojalnościową każdego ze sprzedawców. Partnerem strategicznym spółki jest CEUP eService Sp. z o.o. - jeden z największych agentów rozliczeniowych w Polsce.

Działania podejmowane przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2017 roku pozwoliły na osiągnięcie wysokich wyników finansowych oraz umocnienie pozycji wśród największych instytucji finansowych w Polsce.

Wypracowany w 2017 roku zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 3 104 mln PLN, co oznacza wzrost o 8,0%, czyli o 230 mln PLN w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez:

 1. poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 12 563 mln PLN (+6,6% r/r), głównie w efekcie:
  • wzrostu wyniku odsetkowego o 11,0% r/r, zrealizowanego głównie dzięki wzrostowi przychodów odsetkowych,
  • wzrostu wyniku prowizyjnego o 10,2% r/r, m.in. z tytułu funduszy inwestycyjnych i działalności ubezpieczeniowej,
  • spadku wyniku pozostałego o 354 mln PLN, związanego głównie z rozliczeniem w czerwcu 2016 roku transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc. oraz transakcji sprzedaży w III kwartale 2016 roku składników majątku spółki Qualia Development Sp. z o.o. i jej spółek zależnych,
 2. wzrost poziomu podatku od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) o 103 mln PLN r/r, związany ze wzrostem skali działania Grupy Kapitałowej Banku oraz niewspółmiernością obciążeń (podatek płatny od lutego 2016 roku),
 3. wzrost kosztów administracyjnych o 3,5% r/r, głównie świadczeń pracowniczych. Wskaźnik C/I na koniec 2017 roku wyniósł 46,0% w porównaniu do 47,4% na koniec 2016 roku,
 4. stabilny wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw, na poziomie 1 620 mln PLN oraz spadek kosztu ryzyka do poziomu 71 pb.

Poprawa wyników finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA możliwa była dzięki strukturze bilansu, charakteryzującej się silną bazą depozytową oraz bezpiecznym poziomem kapitałów własnych. Wskaźnik kredytów do depozytów (zobowiązań wobec klientów) na koniec 2017 roku wyniósł 94,0% (wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania wyniósł 83,2%), co świadczy o bardzo dobrej kondycji płynnościowej Grupy Kapitałowej Banku.

W efekcie działań podejmowanych w 2017 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA:

 • zwiększyła sumę aktywów o ponad 11 mld PLN, w tym o ponad 5 mld PLN portfel należności od klientów,
 • przekroczyła liczbę 7 mln szt. rachunków bieżących osób fizycznych, umacniając pozycje lidera w tej kategorii,
 • zwiększyła liczbę klientów o blisko 300 tys., głównie w segmencie ludności oraz liczbę klientów korzystających z bankowości mobilnej IKO, których na koniec 2017 roku było już ponad 2 mln,
 • zachowała wysoki udział w rynku kredytów i depozytów na poziomie odpowiednio 17,7% i 17,9%,
 • zajmowała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych posiadając blisko 30% udział,
 • była największym pożyczkodawcą dla małych i średnich przedsiębiorstw kredytów z gwarancjami de minimis z 20,5% udziałem w rynku,
 • poprawiła istotnie jakość portfela kredytowego, mierzoną wskaźnikiem kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz obniżyła koszt ryzyka,
 • rozszerzyła ofertę produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych i majątkowych ubezpieczeń dla klientów, m.in. dzięki wprowadzeniu do oferty ubezpieczeń niepowiązanych z produktami bankowymi, dostępnymi w kanałach mobilnych iPKO i IKO,
 • umocniła pozycję kapitałową dzięki podwyższeniu funduszy własnych z tytułu akumulacji zysku wpracowanego w 2016 roku, co przełożyło się na wzrost łącznego współczynnika kapitałowego o 1,56 p.p. w stosunku do końca 2016 roku do poziomu 17,37%.