Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

W procesie realizacji Strategii Zarząd Banku monitoruje szereg wskaźników efektywności, które uznane zostały za kluczowe (KPI). Poniżej przedstawiono listę niefinansowych KPI w podziale na obszary (klienta, innowacji, pracowniczy).

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności monitorowane w 2017 r. w procesie realizacji Strategii PKO Banku Polskiego SA

Wskaźniki KPIDefinicja
Obszar klienta
ChurnStosunek liczby utraconych aktywnych klientów do stanu na początku badanego okresu.
Churn klienta indywidualnegoStosunek liczby utraconych aktywnych klientów indywidualnych do stanu na początku badanego okresu
Churn MŚPStosunek liczby utraconych aktywnych klientów MŚP do stanu na początku badanego okresu
Churn klienta korporacyjnegoStosunek liczby utraconych aktywnych klientów segmentu korporacyjnego do stanu na początku badanego okresu
NPS klienta korporacyjnegoWskaźnik skłonności do polecania Banku przez klientów korporacyjnych
Poziom odpowiedzi (Response rate)Odsetek liczby badanych klientów, którzy odpowiedzieli na ankietę
Obszar innowacji
Aktywność w kanałach cyfrowychOdsetek aktywnych użytkowników w kanałach cyfrowych wśród klientów segmentu korporacyjnego
Udział aktywnych klientów indywidualnych cyfrowychOdsetek klientów, którzy logowali się do kanałów zdalnych w określonym czasie
Sprzedaż w kanałach zdalnychUdział sprzedaży w kanałach zdalnych
Elektronizacja produktówZakres produktów CMGT (produktów do zarządzania gotówką) nie obsługiwanych kompleksowo w kanałach elektronicznych
Wzrost transakcyjności iPKO biznesUdział liczby przelewów klientów korporacyjnych realizowanych przez iPKO biznes w liczbie wszystkich przelewów realizowanych w formie elektronicznej
Liczba wdrażanych innowacjiLiczba innowacyjnych rozwiązań wdrożonych do wykorzystania przez projekty biznesowe
Liczba kas samoobsługowychLiczba kas samoobsługowych w oddziałach Banku
Obszar pracowniczy
Zatrudnienie w sieci oddziałówLiczba pracowników w oddziałach
Wskaźnik zaangażowania pracownikówWskaźnik zaangażowania w skali 0-100 pkt.
Wskaźnik fluktuacjiOdsetek pracowników, którzy w ciągu badanego roku odeszli z firmy (wszystkie rodzaje inicjatyw odejścia)
Odejścia z inicjatywy pracownikówWskaźnik fluktuacji uwzględniający odejścia inicjowane przez pracownika, po wyłączeniu przejść na emeryturę lub rentę.
Średni czas rekrutacji pracownikaCzas mierzony od momentu formalnego zapotrzebowania na pracownika pracodawcy do momentu akceptacji proponowanych warunków zatrudnienia
Wskaźnik absencji chorobowychOdsetek dni roboczych, w których pracownicy przebywali na zwolnieniach chorobowych
Obszar ochrony środowiska
Optymalizacja kosztów wydrukuSkala spadku kosztu wydruków w badanym okresie
Ilość dokumentów papierowychLiczba dokumentów papierowych w optymalizowanych procesach