Ochrona prywatności

PKO Bank Polski SA, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o ochronie danych osobowych, posiada wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Wspomniane regulacje dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych w Banku, w szczególności sposobu ich przetwarzania oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dodatkowo w Banku obowiązują m.in. regulacje w zakresie:

 • bezpieczeństwa informacji chronionych,
 • bezpieczeństwa systemu informatycznego,
 • ochrony osób i mienia,
 • zarządzania incydentami bezpieczeństwa,
 • prowadzenia postępowań wyjaśniających,
 • opracowywania i wdrażania mechanizmów bezpieczeństwa.

Powyższe przepisy wewnętrzne Banku uzupełniają

 • regulacje dotyczące bezpośrednio danych osobowych w obszarach bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego oraz
 • regulacje w zakresie postępowań wyjaśniających związanych z naruszeniami bezpieczeństwa danych osobowych, tworząc tym samym siatkę przepisów wewnętrznych regulujących w sposób kompleksowy zagadnienie ochrony danych osobowych w Banku.

Zarządzanie ryzykiem nieuprawnionego dostępu do informacji o klientach

Ryzyko nieuprawnionego dostępu do informacji o klientach zarządzane jest zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Banku. Polityka ta reguluje zasady poufności informacji i zachowania tajemnicy bankowej oraz bezpieczeństwa danych osobowych, w tym szczegółowo odpowiedzialność pracowników Banku w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z powyższymi zasadami:

 • Dostęp do informacji chronionych w Banku posiadają pracownicy wyłącznie w zakresie powierzonych zadań i obowiązków służbowych.
 • Pracownicy przed rozpoczęciem przetwarzania informacji chronionych realizują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych.
 • W przypadku udostępniania podmiotom zewnętrznym materiałów zawierających informacje chronione zawierana jest pomiędzy stronami umowa o zachowaniu poufności, zaś w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierana jest umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Każdy z pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej przetwarzający dane osobowe, na którym spoczywa obowiązek posiadania odpowiednich regulacji w tym zakresie, przepisy takie posiada i stosuje je w praktyce. Są one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz ze standardami stosowanymi w Banku, a w niezbędnym zakresie zawierają regulacje szczególne adekwatne do specyfiki działalności konkretnego podmiotu.

W 2017 r. w żadnym podmiocie Grupy Kapitałowej, w tym w Banku, nie odnotowano przypadków „wycieku” lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przetwarzanych w tych podmiotach oraz nie były prowadzone żadne postępowania administracyjne w tym obszarze (np. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), które zakończyłyby się nałożeniem kary finansowej.

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej