Podmioty zewnętrzne w zakresie działalności bankowej

Podmioty zewnętrzne, z którymi współpracuje PKO Bank Polski SA i Grupa Kapitałowa Banku Polskiego SA, to

  • podmioty świadczące usługi w zakresie działalności bankowej,
  • dostawcy dóbr i usług związanych z bieżącym zaopatrzeniem podmiotów Grupy Kapitałowej.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności bankowej

Ryzyko operacyjne związane ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym w zakresie działalności bankowej

Bank prowadzi działalność bankową wspomagając się podmiotami zewnętrznymi, w związku z czym narażony jest na ryzyko operacyjne wynikające ze zlecania usług innym podmiotom.

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku z zakresu:

  • zarządzania ryzykiem operacyjnym,
  • powierzania wykonywania czynności na rzecz Banku innym podmiotom zewnętrznym niż agenci i pośrednicy (outsourcing),
  • współpracy z agentami, pośrednikami i pośrednikami internetowymi,

zarządzanie ryzykiem związanym z powierzaniem czynności podmiotom zewnętrznym w Banku dotyczy wszystkich etapów powierzenia, począwszy od planowanego powierzenia czynności, przez wybór podmiotu, który będzie realizował czynności, zawarcie umowy outsourcingowej, monitoringu współpracy i jej zakończenia.

W ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym Bank w szczególności:

  1. dokonuje oceny wykonawcy na etapie wyboru podmiotu zewnętrznego;
  2. dba o właściwe zabezpieczenie interesów Banku i jego klientów w umowach z wykonawcami (w tym zabezpieczenie danych objętych tajemnicą bankową);
  3. zapewnia, że Bank oraz wykonawca posiadają plany awaryjne, w celu zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności w zakresie objętym umową outsourcingową;
  4. prowadzi nadzór nad realizacją umów, raportuje nieprawidłowości, oblicza i monitoruje wskaźnik KRI (ang. Key Risk Indicator) informujący o skali naruszeń umów outsourcingowych;
  5. ocenia ryzyko związane z powierzeniem czynności na etapie planowanego powierzenia czynności w przypadku każdej istotnej zmiany umowy oraz w trakcie corocznej oceny ryzyka operacyjnego związanego z realizacją umowy outsourcingowej.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym związanym ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym odbywa się również w pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej.

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej