Polityka rekrutacyjna

Polityka rekrutacyjna w Grupie Kapitałowej nakierowana jest na pozyskiwanie z różnych źródeł pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i wiedzy, którym bliskie są wartości etyczne – są to jednocześnie kluczowe elementy oceniane u kandydatów podczas procesu rekrutacji. Z jednej strony promowana jest rekrutacja wewnętrzna, mająca na celu zachęcanie menedżerów i pracowników do kontynuowania rozwoju zawodowego także w innych obszarach biznesowych, z drugiej strony – cenne jest także pozyskiwanie pracowników w ramach rekrutacji zewnętrznej, która zapewnia dopływ osób z różnorodnym doświadczeniem i kwalifikacjami, czasami unikalnymi. Polityka rekrutacyjna oparta jest o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, a priorytetem jest zapewnienie wyboru spośród kandydatów osoby najlepiej dopasowanej do danego stanowiska.

Bank i pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej troską o godne traktowanie pracowników i przestrzeganie prawa pracy obejmują także potencjalnych kontrahentów. Oferenci, poprzez uczestniczenie w postępowaniu ofertowym, oświadczają, iż (m.in.):

  • przestrzegają zasad dotyczących wymiaru czasu pracy swoich pracowników ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz regularnie i godnie wynagradzają swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców za świadczoną pracę;
  • w trakcie realizacji usług nie korzystają z pracy dzieci i nie wykorzystują przymusowego położenia  pracowników, współpracowników i podwykonawców;
  • postępują w sposób, który nie narusza dóbr osobistych swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz pracowników drugiej strony a także przeciwdziałają jakimkolwiek działaniom mającym charakter dyskryminacji czy mobbingu.

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej